Skålte for at en ny gangsti var i boks i Indre Østfold – men så viste det seg at millionene var brukt på veier i mossedistriktet

Forrige uke tok politikerne og grunneier Are Kvakkestad en skål for den nye gangstien langs Tømmeråseveien til Sekkelsten i Aksim. Nå viser det seg at 2 millioner som fylket hadde satt av til gangstien er borte.