Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener redegjørelsene om Follobanen inneholder lite ny informasjon og ikke gjør bildet av hendelsesforløpet klarere.

Etter at Follobanen 19. desember i fjor ble stengt for trafikk, ba Samferdselsdepartementet både Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn om å redegjøre for blant annet hendelsesforløp, midlertidig togtilbud, og en vurdering av sikkerhetskrav og tillatelsesprosesser for nye jernbaneanlegg.

Tirsdag er redegjørelsene ute, og Nygård mener disse bekrefter opplysningene som har kommet fram tidligere.

– De inneholder lite ny informasjon og gjør ikke bildet av hendelsesforløp og prosesser i forkant av stengingen klarere. Det er for øvrig bra at Statens jernbanetilsyn har sagt at de vil iverksette tilsyn for å undersøke Bane Nors håndtering av sikkerhet og beredskap i Follobaneprosjektet, sier samferdselsministeren i en pressemelding.

Rapporten fra Jernbanedirektoratet er basert på redegjørelser og dokumentasjon fra Bane Nor og Vy. Mange spørsmål er fortsatt ubesvart, blant annet har ikke Bane Nor funnet de bakenforliggende årsakene til strømproblemene.

Nygård sier han forventer at Bane Nor nå har fullt fokus på å finne årsakene og å utbedre feil og mangler, og at målet er at Follobanen kan settes i drift i tråd med den skisserte timeplanen fra Bane Nor.

– Dersom banen mot formodning må holdes stengt lenger enn varslet, er det viktig at de reisende snarest og på en tydelig måte får vite hva slags togtilbud de får fra 1. februar, sier Nygård.

Risikovurderinger

Jernbanedirektoratet ber om oppdaterte risikovurderinger fra Bane Nor før den planlagte gjenåpningen av Follobanen 1. februar.

– Jernbanedirektoratet mener at det vil være svært uheldig dersom Bane Nor den 23. januar beslutter gjenåpning av Follobanen 1. februar og deretter avdekker feil og mangler som gjør at gjenåpningen likevel ikke kan skje den 1. februar. Konsekvensen av dette blir et togtilbud som er dårligere enn dagens tilbud, skriver direktoratet i en redegjørelse om Follobanen

– Jernbanedirektoratet forventer at Bane Nor legger fram oppdaterte risikovurderinger før en beslutning om gjenåpning av Follobanen tas den 23. januar, heter det videre.

Prestisjeprosjektet med en prislapp på mer enn 36 milliarder kroner ble åpnet 11. desember, men måtte stenges etter få dager. Flere feil, brann eller varmgang er oppdaget i anlegget.

Den siste tiden har Bane Nor jobbet på spreng med å undersøke de tekniske feilene for å kunne gjenåpne Follobanen 1. februar.

Direktoratet understreker i sin redegjørelse at det er «et svært stramt tidsløp» fram til den planlagte gjenåpningen 1. februar.