Kjære politikere, investorer, og reiseglade godtfolk. Mer enn noen gang er det viktig at vi samler alle gode krefter i Østre Viken og omegn for å få gjenåpnet Rygge Flyplass.

I går hadde jeg og et par medbrakte eksperter på terminal- og flyvirksomhet møte med DnB Næringsmegling for å reorganisere hvilke muligheter og løsninger som måtte finnes etter at dagens eiere av flyterminalen har signalisert at de gir opp og legger plassen i møllposen.

Det ble et godt, men forunderlig møte siden vi fikk servert medbrakt argumentasjon om at det var så lønnsomt å fly fra Gardermoen, ikke minst på grunn av at Avinor underbyr. Dermed hevder flyselskapene at de sparer 100 kr pr passasjer ved å fly fra Gardermoen hvor det også hevdes at man har 10% bedre fyllingsgrad, og derav bedre inntekter. Ikke vet jeg hva dem sammenligner med for Rygge er jo nedstengt, men det er jo tydelig at Avinor sin propaganda har festet seg som en sannhet, for det hevdes også at Rygge var tilsvarende ulønnsom og var jo også problematisk på grunn av alle sine begrensede åpningstider mv. Så det er mektige motstandere vi har for oss, for i våre øyne viser det meste at man har alt å vinne ved å gjenåpne Rygge Flyplass.

Megler kunne opplyse at siden man nå sto uten mulige kjøpere så ble det opp til Forsvaret å benytte sin forkjøpsrett om de punget ut for takst på kanskje 100 mill kr, og man mente at dette kunne skje innen en måneds tid, for dagens eiere har ettertrykkelig gitt opp å få solgt. Om Forsvaret nå blir eiere så kan det åpne for nye muligheter alt etter hvilke planer de har, og det må vi eller våre tillitsvalgte politikere finne ut av. Hittil har Forsvaret virket både ryddige og positive overfor oss.

Å ruste opp dagens terminal med nye dataanlegg og annet ventes å koste opp mot 150 mill kr, og deretter må det selvsagt komme noen som ønsker å etablere charter og flyruter fra og til Rygge.

Med Forsvaret som terminaleier så vil det formentlig ligge enda bedre til rette for at politikerne må instruere Avinor om å drifte Rygge Sivile Lufthavn, og det må gjøres nå før etablissementet ødelegges som flyterminal og brukes til noe annet.

Selvsagt kan det også være et alternativ med private investorer som leier terminalen og ruster den opp for videre drift, og lokker til seg flyselskap med lovnad om en viss eksklusivitet, gode charterforhold, stort potensiale og med oss som en gedigen supporterklubb som neppe finnes ved andre lufthavner i verden. Men å bringe inn investorer i løpet av en måned blir for kort tid, og interessen så langt har jo heller ikke vært slik at det er grunn til å tro at så mange private investorer er villige til å ta oppgraderingskostnaden for så å gå i gang med terminaldrift med den usikkerhet som råder i flybransjen så vel som ustadige politiske rammevilkår. Derav gjenstår tre alternativer:

1. Staten som eier instruerer Avinor om å gjenåpne Rygge Lufthavn.

2. Et flyselskap ruster opp terminalen og etablerer seg på Rygge med de konkurransefortrinn som følger av å drifte sin «egen» lufthavn.

3. Andre løsninger som er vanskelig å se konturene av i dag, men som kanskje finnes?

Vi for vår del oppnår ikke kontakt hverken med ministeren eller Samferdselsdepartementet, men vi vil på ny ta kontakt med politiske partier og stortingsrepresentanter i Østre Viken, samt en del lokale politikere og ordførere i håp om å samle disse for å få til et krafttak for å sikre gjenåpning av Rygge Flyplass. Om dette også skulle mislykkes så kan vi uansett ALDRI akseptere den ufornuft som ligger i at flyplassen forblir nedstengt, og står der som et monument over skam og udugelighet. Derfor vil vi fortsette vår kamp helt fram til en gjenåpning – før vi ender opp som verdens beste supporterklubb.