Gå til sidens hovedinnhold

Sammen om Riksvei 19

DEBATT

Vi har lykkes med å få Riksvei 19 (Rv19) med i Nasjonal transportplan (NTP) med både tidfesting og en økonomisk ramme - fordi vi har stått sammen. Nå bør vi fortsette det arbeidet og få fram konkrete løsninger. Det er ingen grunn til å konkludere og skape uenighet om det som nå ligger på bordet.

Politikerne i Moss har i flere tiår stått sammen for å få et nasjonalt vedtak om ny Rv19. Vi har jobbet sammen med ulik politisk ledelse i Moss og overfor ulike regjeringer med samme mål for øye. Til slutt lyktes vi med å få den inn i NTP, men så ble den truet med å bli forskjøvet og evtentuelt skjøvet ut. Da reiste vi oss nok en gang.

Vi samlet oss i Moss om å påvirke og vi samlet oss i Viken fylkeskommune om å påvirke. Budskapet var ett og det var tydelig: "Det er helt nødvendig at Moss nå får ny Rv19." Og vi lyktes - og vi lyktes fordi vi sto sammen.

Nå står selve jobben igjen - å få fram alle faktiske og praktiske muligheter og hva vi eventuelt kan velge mellom for det konkrete prosjektet. Det er altså verken grunnlag for eller klokt å konkludere nå. Det er nå vi skal fortsette jobben sammen.

Hva kan vi gjøre da? Aller først burde Statens Vegvesen (SVV) laget en sammenstilling og presentert for innbyggerne (og politikerne). Et tydelig oppsett for hvilke rammer som gjelder for prosjektet og de ulike alternativene som nå skal utarbeides i detalj. Det har de gjort tidligere i prosessen og det er rett og slett for dårlig at de ikke har gjort det allerede for det som nå skal skje. Så lenge SVV ikke gjør jobben sin her er det rom for alle mulige spekulasjoner. Så vårt første krav i Moss (og fylkeskommunen) må være å få presentert dette skikkelig for offentligheten.

Så må vi Mossepolitikere etterspørre alt av fakta og utredninger som kan/må gjøres for å vurdere alle alternativene. De vil bli utredet av SVV og deretter presentert, men skal vi vite hva vi kan forvente - og kunne påvirke og gi innspill til premissene - må vi kreve å få være med på lokalsamfunnets vegne. Og da trenger vi fakta. Fakta for å kunne informere innbyggerne, fakta for å vite hva som er grunnlaget, fakta for å vite hva som kan påvirkes eller ikke og fakta for å kunne se sammenhenger med andre forhold - som utbygging i kommunen som vil bli påvirket av et så stort prosjekt.

For vi vet egentlig ikke dette. Vi vet ikke hva forventede trafikktall er, hvilke krav som stilles til tunneler med hvilken stigning, om det er mulig å velge tofelt framfor firefelt - og i så fall hvor og i hvilke alternativer, hvilke trafikktall som er grunnlaget om traseen går sydover eller nordover, om hva en flytting av fergeleiet vil bety for alle traseene - og om det er mulig å inkludere alle traseene om fergeleiet flyttes eller hvorfor ikke.

Prosjektet eies av SVV men det er vi i Moss som skal behandle det og regulere for en endelig løsning. Da er det viktig at vi selv lager oss en prosess som gir oss innsikt og mulighet til å informere og ta med innbyggerne på veien fram. SVV vil som sagt levere en løsning ut fra sitt oppdrag men vil vi ha med lokalsamfunnet på veien er det vi politikere som må tilrettelegge for det. Vi må skape den prosessen for lokalsamfunnet vårt - helt uavhengig av politisk ståsted og framtidig konklusjon.

Hva om vi nå avventer til vi ser hva SVV kommer med? Da vil det i mellomtiden komme en rekke spekulasjoner. Det ser vi allerede på oppfølging og utspill fra personer, politikere og media. Enkeltting blir hentet ut av sammenhengen uten at folk får mulighet til å se alt samlet. Da oppstår det både misforståelser og motsetninger på feil premisser. Innbyggerne i Moss har krav på bedre informasjon enn det.

Derfor er det avgjørende viktig at vi tar tak lokalt og sammen får fram alle sider av saken. I år er det også stortingsvalg - og mitt ønske er at kandidatene skjønner at Rv19 og Moss er avhengig av at vi fortsatt står sammen om målet: "Det er helt nødvendig at Moss nå får ny Rv19." Skal vi lykkes med å få ferdig prosjektet fordrer det at vi fortsatt står sammen - i alle fall til vi vet om vi har noe å være uenige om.

Kommentarer til denne saken