Stadig flere av oss får vaksine. Smittetallene går nedover. Samfunnet er i ferd med å åpne igjen. Forhåpentligvis er vi i slutten av pandemien. Men vi kan ikke tillate oss å senke skuldrene ennå. Situasjonen er fortsatt alvorlig, og som storsamfunn vil vi måtte leve med ettervirkningene av korona i lang tid. Mange bedrifter sliter nå med å få kjøpt råvarer og komponenter. Både produksjon og transport av varer er påvirket over hele verden. Det er dypt bekymringsfullt.

Pandemien har rammet pengeflyten i mange bransjer, og flere av bedriftene i Viken fylke har det fortsatt knalltøft. Det fins også bedrifter som har klart seg godt hittil, men nå merker utfordringene med å få både kjøpt og solgt varer. Mange av bedriftene i Viken har måtte stramme inn, permittere ansatte, og flere steder i fylket vårt er arbeidsledigheten fremdeles svært høy. Både enkeltmennesker, næringsliv og hele lokalsamfunn er tydelig rammet.

Samtidig som lufta i “korona-ballongen” siger sagte, men sikkert ut, møter næringslivet en ny situasjon – en økt endring - og omstillingstakt i markedet. Dette betyr at behovet for ny og økt kompetanse er viktigere i arbeidslivet enn noen gang tidligere.

Dette er nok også noe av grunnen til at vi gjennom hele pandemien har sett at fylkeskommunes tilskuddsordning for Kompetanseheving og bedriftsintern opplæring har blitt svært godt mottatt i Vikens næringsliv. Pengestøtten har blitt gitt til å dekke ulike opplæringstiltak for bedriftens egne ansatte, og gitt helt konkret hjelp på både kort og lang sikt. Både store og små bedrifter, enten de har holdt til i Hønefoss, Hemsedal eller Fredrikstad, har fortalt hvordan de med denne støtten har unngått å måtte permittere ansatte, og vendt en vanskelig situasjon til noe positivt.

Så langt i 2021 har vi fordelt 20 millioner kroner i støtte til 91 bedrifter fra overalt i fylket vårt. Nylig lyste vi ut 60 millioner kroner til.

Fordi ordningen har vært så treffsikker og kjærkommen, har vi i Viken fylkeskommune jobbet hardt for å få økte budsjettrammer, slik at vi har kunnet hjelpe flere bedrifter. Vi har blant annet jobbet for at stortingsflertallet bevilget mer midler til dette i 2021. I tillegg har fylkesrådet, sammen med alle partiene i fylkestinget, bevilget 2 millioner kroner i ekstraordinære midler til bedriftsintern opplæring i vår andre tiltakspakke for Viken-samfunnet.

Vi vet at vi ikke er i mål ennå. Arbeidet med å hjelpe korona-rammede bedrifter i Viken fortsetter. Sammen skal vi få dem gjennom pandemiens siste fase.