Viken består av byer, tettsteder og bygder. Fjell og fjord, høyblokker, rekkehus og bondegårder. Viken er travle bygater og stille skoger. EL-sykler og traktorer.

Dette mangfoldet er en styrke vi ikke må ta for gitt. Det må hegnes om, og jobbes for å opprettholde. Folk skal kunne leve gode liv uansett hvor de bor. Vi vil ta hele fylket i bruk.

Derfor lanserer Viken fylkeskommune nå bygdemiljøpakker. Slik skal vi styrke distriktene i fylket vårt, og bidra til utvikling og mangfold i hele Viken. Vi ønsker attraktive og vitale lokalsamfunn med næringsvekst og klimavennlig samfunnsutvikling.

I 2021 skal tre pilotkommuner velges ut for satsingen. Søknadsfristen går ut 19. mars, og vi vet vi får en svært krevende, men spennende utfordring med å velge blant mange gode prosjekter.

Bygdemiljøpakkene er ikke en tilskuddsordning. I motsetning til bypakkene og byvekstavtalene følger det heller ikke statlige midler med ordningen. Men erfaringene fra selve «pakketankegangen» tar vi med oss videre fra byene til distriktene.

Hovedtanken er dette: Kommunene skal rett og slett få låne av fylkeskommunens verktøykasse for å løse helt spesifikke lokale behov.

Vi kan bidra med blant annet veiledning og dele vår fagkunnskap. Vi kan koble på aktører og fagmiljøer gjennom vårt nettverk av samarbeidspartnere, vi kan bidra i plan- og strategiarbeid, og bistå i dialogmøter og arbeidsverksteder. Vi kan også koble på våre økonomiske virkemidler. Bygdemiljøpakkene skreddersys – i fellesskap med kommunene. Jobber vi sammen og koordinert kan vi få til mye.

Kommunene blir dermed de mest sentrale aktørene, og gjennom bygdemiljøpakkene kan utfordringer innen alt fra næringsutvikling, samferdselsprosjekt, kulturutvikling eller lokalt utdanningstilbud løses.

Kanskje kan vi jobbe sammen om å styrke kulturtilbudet, sørge for at lokalt næringsliv blomstrer eller at gang- og sykkelveiplaner kan realiseres akkurat der du bor.

Slik styrker vi bygdene og opprettholder mangfoldet i Viken.