Andelen som har delt passord med venner øker med alder, og en større andel jenter enn gutter har delt sine passord med andre. Hele seks av ti jenter i 15–18-årsalderen har gjort dette, mot fire av ti gutter i samme alder. Det kommer fram i Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022.

– Når vi deler passord, øker risikoen for hacking. I tillegg får andre tilgang til bilder og innhold som er privat. Selv om det kan oppleves praktisk, er det ikke å anbefale verken at barn deler passord med venner, eller at foreldre deler passord med barna sine, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, i en pressemelding.

Medietilsynet og Forbrukerrådet lanserer nå en egen sikkerhetskampanje for å informere barn og voksne om risikoen ved å dele personlig informasjon i sosiale medier og egne passord. Målet er å få så mange som mulig til å ta grep for å gjøre egen nettbruk sikrere.

– Medietilsynet oppfordrer alle til å bruke en dag i oktober til å rydde opp i både personverninnstillinger og gamle apper og kontoer. I tillegg kan dette være en god anledning for foreldre til å ta en prat med barna om risikoen ved å dele passord, og hva barna selv kan gjøre for å ivareta sin sikkerhet på nett, sier Velsand.

I undersøkelsen kommer det blant annet fram at 68 prosent kan passordet på foreldrenes mobil, 42 prosent kan koden eller passordet til foreldrenes bankkort, og at 26 prosent kan koden til passordet til foreldrenes App store eller Google Play.

Råd til foreldre med barn som bruker sosiale medier:

  • Lær barnet å bruke ulike og unike passord på hver tjeneste.
  • Gjør barnet bevisst på hva det deler om seg selv og andre. Lær dem at de alltid må spørre om lov til å dele før de gjør det.
  • Lær barnet å slette kontoer og apper som ikke brukes.
  • Lær barnet å sjekke personverninnstillingene på appene og tjenestene som brukes.
  • Ta i bruk og lær barnet om totrinnsbekreftelse der det er mulig, det vil si å logge inn med et passord i tillegg til å få en kode på mobilen.
  • Vær et godt forbilde, og følg rådene selv.