Gå til sidens hovedinnhold

18. mars 2020 la Regjeringen Solberg fram en kompensasjonsordning på 600 millioner kroner til idrett og frivillighet som følge av koronapandemien. 

Senere ble det flere ganger behov for å forlenge, utvide og tilpasse ordningen.

I nesten to år måtte frivilligheten innrette seg etter myndighetenes råd og restriksjoner. 

For de aller fleste betød det å ikke kunne drive inntektsbringende aktiviteter som normalt.

I kommunene Moss, Våler, Råde og Vestby mottok totalt 286 lag og foreninger koronamidler gjennom pandemien. 

– Selvfølgelig var det vanskelig da ting måtte stenges ned

Da landet stengte ned, mistet idrettsklubbene og frivillige foreninger store deler av inntektsgrunnlaget sitt. Hockeyklubben Kråkene Moss er nå glad for å ha kommet seg tilbake til hverdagen.

For abonnenter