Senterpartiet er garantisten for oppløsning av Viken etter valget. Det lovet vi før fylkestingsvalget i 2019 og det lover vi før stortingsvalget til høsten. Får Senterpartiet makt til høsten vil vi starte prosessen med oppløsning umiddelbart.

Dette mega-fylket, som de færreste skjønner logikken med, ble vedtatt av kameratene i Fremskrittspartiet, Høyre, Krf og Venstre. Frp bedyrer nå at de har snudd og ønsker å oppløse Viken. Det er vi glad for, men at representanter for partiet samtidig prøver å så tvil rundt Senterpartiets engasjement og troverdighet i saken er med respekt og melde tøv.

Senterpartiet har vært mot Viken fra dag én fordi det er en dårlig måte å organisere et fylke på både administrativt, for folkestyre og tjenestene som skal leveres. Da Senterpartiet kom i posisjon i Viken etter valget i 2019 sørget vi for at flertallet forpliktet seg til å søke oppløsning. Vi har samtidig sørget for at det er mulig å reversere fylket på en effektiv måte, blant annet ved å ikke starte byggingen av et nytt administrasjonsbygg til over én milliarder kroner i Sandvika slik Høyre og Fremskrittspartiet ville.

Vil du oppløse Viken bør du stemme på garantisten for dette, Senterpartiet.