Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum leder et oljeparti. Likevel påstår han at partiet ønsker en grønn fremtid. Politikken bestemmes av nestleder og oljebaron Ola Borten Moe og Marit Arnstad, gruppeleder i Stortinget og tidligere nestleder i Statoils styre. Begge har også vært tidligere olje- og energiministere.

Vedum takker olje- og industriarbeiderne i sitt leserinnlegg. At de trenger en takk er jeg helt enig i. De har løst mange og tunge oppgaver og blitt utsatt for alvorlige helse og sikkerhetsrisiko. Nordsjødykkerne burde fått bedre oppfølging og heder. 123 oljearbeidere døde i 1980 ved Alexander Kielland-ulykken, og mange ble alvorlig skadet. Først i 2019 fikk overlevende, etterlatte, forskere og fagforeninger medhold i Stortinget om at Riksrevisjonen skal foreta en granskning av ulykken.

I innlegget fremhever Vedum at Norge kan bidra til å gi verden mer (fossil) energi og samtidig senke klimautslippene globalt. Det mener han kan gjøres ved at vi skal produsere olje og gass på verdens reneste måte ved å bruke enorme mengder verdifull fornybar energi til å elektrifisere norsk sokkel. Dessverre hjelper det lite på globale utslipp. Utslippene når norsk eksportert olje forbrennes, går ikke ned. De er ca. 10 ganger så store som innenlands utslipp ved dagens produksjon.

Norge og verden trenger omstilling bort fra fossil energi i tråd med Parisavtalen. Da må vi skape mange nye, grønne arbeidsplasser, både på land og til havs. I stedet har Senterpartiet sammen med Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet før sommerferien sikret flertall for mer enn de 100 milliardene regjeringen tilbød oljeindustrien. Den skal fortsette å vokse og drive med enda mer leteboring, blant annet ved iskanten og sårbare områder i Barentshavet. Uten den massive subsidieringen som nå er vedtatt, ville flere prosjekter trolig blitt ulønnsomme. Grønn omstilling får til sammenligning en bevilgning på 3,6 milliarder kroner

Det er trist at verken regjeringen, Sp, Frp eller Ap synes å ha tatt inn over seg at vi står overfor tidenes største eksistensielle krise. Forbrenning og bruk av fossil energi fører til global oppvarming, forgiftning og rovdrift på natur og miljø, tap av arter, forsuring og plastforurensning av verdenshavene, tap av avlinger og dyrkbar mark, mennesker på flukt og store humanitære kriser. Hva slags fremtid er dette å tilby barnebarna våre?

LES OGSÅ: Tusen takk til hver eneste oljearbeider i Norge – ikke minst dere i Moss!