Statsadvokaten skriver i sin siste inspeksjonsrapport fra Øst politidistrikt at kriminelle miljøer og bakmenn kan etablere seg i distriktet uten å bli etterforsket av lokalt politi. Dette er vanvittig og derfor tok jeg saken opp med justisministeren i Stortinget den 26. mai.

Et av målene med «nærpolitireformen» var såkalte robuste fagmiljø. I rapporten kommer det blant annet fram at det er fire etterforskere som jobber med grensekriminalitet i Halden. 3 av 4 etterforskere har blitt byttet ut det siste året. Etterforskerne jobber kun på dagtid. Så alt som skjer om kvelden, natt og i helger må enten gjøres av en patrulje med varierende kompetanse eller vente til neste dag. I Indre Østfold er det to etterforskere som jobber med grensekriminalitet. Dette var altså status ved Norges travleste grenseoverganger.

Situasjonen til politijuristene i Øst politidistrikt er kritisk. Advokatfirmaet Kluge slo i vår fast at flere politiadvokater i Øst politidistrikt har en arbeidshverdag som bryter med arbeidsmiljøloven. I Statsadvokatens rapport sier politiadvokatene at de opplever å ikke ha kontroll over egne saker. Det er alvorlig både for dem, de involverte og samfunnet.

Oppklaringsprosenten for straffesaker har gått ned gjennom hele reformen og var i 2020 på 49 prosent. I tillegg har saksbehandlingstiden for straffesaker økt betydelig de siste årene.

Nylig kom en evalueringsrapport av nærpolitireformen. Der står det som vi i Senterpartiet har sagt gang på gang: Det har ikke blitt et mer synlig og tilgjengelig politi med reformen som ble vedtatt av regjeringa, Frp og Ap. Til tross for økning av ansatte har det heller ikke blitt flere patruljer.

Folk får heller ikke kontakt med politiet for hjelp og spørsmål. 30 prosent av telefonanropene til politiet blir ikke besvart. Nettpatruljer er fint det, men som evalueringa sier: «Verken nettpatruljen eller andre digitale løsninger og tjenester kan erstatte fysisk tilstedeværelse».

Leder av Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sa til Bladet Vesterålen den 21. mai: «Det er bred enighet om at reformen ikke har bragt politiet nærmere befolkningen. Dette var et av de viktigste løftene da reformen ble innført».

I Øst politidistrikt har det blitt flere ansatte de siste årene, men disse er stort sett havnet på kontorer på Ski, Lillestrøm eller Gardermoen. I Østfold er det nå færre ansatte i politiet enn før reformen. I Sarpsborg var det 424 i 2015 mot 379 i dag, og for Indre Østfold politistasjon har antallet ansatte gått fra 75 i 2015 til 60 i dag, dette til tross for at stasjonen i dette tidsrommet også har overtatt oppgavene lensmannen i Marker og Rømskog hadde tidligere. I tillegg ble lensmannskontorene Vansjø, Hvaler, Aremark og Rakkestad lagt ned i 2017.

Styrking av politiet i lokalsamfunn i hele Østfold er viktig både når det gjelder tilgjengelighet, forebygging og politiberedskap. Senterpartiet ønsker mer lokalt politi ute blant folk. Det har blitt for store avstander og områder uten lokalt tilstedeværende politi mange steder i Østfold. Derfor ønsker vi å invitere kommunene til å komme med innspill om hvor det må komme mer politi både i bydeler og utenfor byene.

Sentralisering av politiet under Frp og Høyre har vært en gavepakke for kriminelle. Det er på høy tid med mer synlig og tilgjengelig politi i hele Østfold.