For et par- tre år siden skrev jeg et innlegg i Moss Avis om varsling av oppstart for en regulering av en større endring av de meste sentrale dele av Moss sentrum. Realitetene i denne varslingen var at Amfi Bygg Moss AS hadde til hensikt å ta for seg og omregulere store deler av det som vi til nå har definerte som den mest sentrale delen av Moss sentrum. Det som kom klart fram var at det er milliardæren Olav Thon som står bak hele Amfi strukturen og at Moss sentrum var deres store investeringsobjekt de neste 10 årene.

Revitalisering av sentrum? Særlig viktig var at de ønsker å revitalisere en viktig del av Moss sentrum. I denne revitaliseringen skal de bl.a. rive store deler av dagene kjøpesenter og bygge en helt ny kvartalsstruktur i 4-7 etasjer med blanding av boliger og næring.

Olav Thons oppfølging. Etter et intervju med finansdirektør i Olav Thon Gruppen Arne B. Sperret i Dagens Næringsliv om utviklingen av deres store mengde kjøpesentra. Med bakgrunn i den økende netthandel som er i ferd med å ta markedsandeler fra varehusene vurderte de å foreta store endringer av sine kjøpesentra. De vil for å gjøre kjøpesentrene mere attraktive være til stede i alle salgskanaler.

Ombygging av kjøpesentra. Thongruppen ønsker å foreta ombygginger av sine kjøpesentra ikke bare for shopping men også til å bli et mangfold av opplevelser og servering. Det nevnes bl.a at 2 store sentra vil bli utstyrt med kinosaler. Arne B. Sperre avslutter intervjuet med å peke på at andelen opplevelser og servering skal opp. De ville fylle funksjonen som møteplasser i større grad enn i dag.

Hva med Moss? Jeg reiste i den sammenheng spørsmål om hvordan dette ville prege vårt sentrum? Ville deres planer for sentrum også bli til fordel for byens innbyggere? Om finansdirektørens intensjoner skal følges vil det bli store omstrukturereringer av sentrumskjernen. Så langt kan man ikke se at det har skjedd noen verdens ting fra Amfi Bygg Moss side. Det er igjen å konstatere at våre poltikere og byens befolkning igjen er holdt for narr av store og kapitalsterke utbyggere. Det ser ut til for meg at vi har sentrale politikere som legge byen helt åpent for spekulasjoner.

Hva ønsker våre politikere?

Jeg håpet at politikerne kunne ta et kraftfullt grep slik at Moss sentrum kunne få den utforming og kvaliteter som er vår by verdig. Jeg er ikke overbevist at vi har politikere som har den nødvendige politiske vilje/evner til å ta styringen. I løpet av de siste 2-3- årene er det vedtatt ikke minst 3-4 store prosjekter i sentrum sist for Gudekvartalet hvor kommunen gjennom Eiendomselskapet ( MKE) er en viktig medspiller.

Dette prosjektet er nærmeste nabo til Thons eiendom som er tenkt bebygd med boligblokker. Slik jeg tolker planen i Gudekvartalet vil også dette bli fortettet og fylt med høyhusbebyggelse. Om mann ser disse to prosjektene i sammenheng vil denne delen av sentrum bestå av høyhusbebyggelse helt uten noen som helst av sentrumskvaliteter. Man burde forvente en utbygging med åpne plasser og parker som kunne gi denne bydelen noen særpreg. Da kvartalet fikk navnet etter en av byens store sønner – Johan Gude - hadde man vel er forventning at noen av de historiske trekkene kunne gjenspeiles i utbyggingen eller i utsmykkingen for eksempel i en park med navn «Gudeparken». Det ser ut til at heller ikke her vil byens befolkning få noen felles byrom. Når ikke engang kommunen kan sørge for noen bymessige kvaliteter hvem vil i såfall sørge for dette? Da største delen av Gudekvartaleter er kommunal eiendom burde også planmyndighet og sørge for en mere variert utbyggingsstruktur. Jeg ser ingen forskjell mellom Thons utbygging på nabotomten hvor Amfi eiendommen inngår og utbygging av Gudekvartalet. Sentrum kommer til å bestå av en ødeleggende massiv utbygging som i hvert fall ikke vil gjøre oss stolte av byen vår.

Rivningen av Amfi sentrete mot gågata.

Det er tydelig at utbyggeren av det nye Amfi på et visst tidspunkt hadde tenkt å begynne rivningen mot gågata. Men så har de tydeligvis kommet på andre tanker. Det som nå står igjen er at hele fasaden mot gågata er tettet med en rekke kjempe store sponplater som har blitt mere eller mindre «forskjønnet» som dekker de tidligere vindusflatene. At man midt i en by skal oppleve noe så primitivt er en stor skam. Gågata som i sin tid skulle bli en paradegate hvor byen befolkning kunne ta sin lørdags promenade. I dag er gågata et sted man haster gjennom med en følelse av slum.

Det ser ut til at Moss sentrum blir ett sammenhengende slumområde. Det er ikke bare Bane NOR som raserer byen vår. Store utbyggere om de er statlige, private eller kommunale kan herje som de vil uten at våre politikere gidder å bryr seg det minste. Da blir det ikke mye igjen av revitaliseringen av sentrum.