Regjeringen, med Erna Solberg i spissen, må nå vri kontantstrømmen i krisepakkene fra det private til Kommune-Norge – og det må skje nå.

Vi står nå midt i et lokalt utbrudd av korona i Moss kommune. Det er alvorlig, og det har blitt varslet at det ville skje når vi nå har åpnet opp samfunnet igjen.

Personlig skal jeg ikke kritisere gjenåpningen. Vi har en grense på hvor lenge vi orker å stå i et stengt samfunn. Kollektivt mistet vi respekten for smitteverntiltakene da smitten var relativt lav over lengre tid. Nå, i takt med utenlandsreiser og noe slappere holdning til smitteverntiltak, vil vi se smitte blusse opp igjen i lokale forekomster. Nå er den her hos oss.

Vi har stått i dette før i Moss. Ved Orkerød sykehjem sto vi i kampen i uke etter uke, og vi mistet fem. Nå har vi igjen fått smitte innenfor terskelen på en av våre sykehjem eller omsorgsboliger. Igjen skal vi stå på og ta vår økt i kampen mot viruset. Vi er muligens enda bedre rustet denne gangen.

For sånn er det. Når smitten er ute i samfunnet, kommer også smitten luskende innenfor våre virksomheter som huser de skjøreste av oss i denne pandemien. Rett og slett fordi de også er med i dette samfunnet. Nå får våre gamle sin ufortjente del av våre utenlandsreiser, den hyggelige festen og den glemte håndvasken.

Vi har gjort mye for å verne de svakeste blant oss, og nå må vi stå i det litt til mens dette pågår, men det koster. Det krever fokus av mossingen og det koster ressurser og penger for kommunen.

Vi har igjen mannskap i karantene, vi har igjen køer på teststasjonen og vi driver igjen med smitteoppsporing i stor skala – dette koster mossesamfunnet penger. Og det koster en god del om noen skulle tvile.

Regjeringen vi sannsynligvis ikke stenge ned hele Norge igjen, om ikke en ny bølge blir meget alvorlig. Brannslukking av lokale utbrudd vil antakelig være måten nasjonale myndigheter vil bremse smitte på.

Det må følge midler med til kommunene som blir sendt ut i krigen, fordi det er vi som sender soldater og betaler regningen.

Krisepakkene har kommet til ulike bransjer og ulike sektorer. Kommunene og fylkeskommunene fikk sin pakke på litt over seks milliarder kroner samlet i april måned, bare 150 millioner av dette ble gitt som skjønnstilskudd den gang. Vi må regne med at kommunene vil få mer penger, men nå må krisepakkene bli gitt til kommunene som tar støyten i kampen mot smitten. Og: Pengene må komme fortløpende.

Regjeringen satte av 50 milliarder kroner i kontantstøtte til næringslivet. Hittil er det brukt bare 4,5 milliarder, fordelt på 57.200 bedrifter. Med mindre vi får en nasjonal nedstengning igjen, vil den verste krisen nå være over i handelsnæringen. Norge har pengene, men de må også brukes riktig.

Vi har i Moss politikere på høyresiden som kritiserer at kommunen er i ubalanse økonomisk, de savner styring av de økonomiske prioriteringene. Samtidig ser vi at partikollegaene i Stortinget indirekte tapper kommunekassa gjennom mangel på tiltak.

Kommunene står nå i kampen – nå er den her hos oss i Moss.