(Smaalenenes Avis) Viltvaktene i Indre Østfold har den siste tiden avlivet flere avmagrede elger. En av årsakene er sykdom. Ett av dyrene fikk påvist stor forekomst av innvollsparasitter.

– Den kua sultet i hjel, sier Pål Sindre Svae, vilt- og utmarksrådgiver for Indre Østfold kommune.

Dyrene får rett og slett ikke nok næring på grunn av diare.

– Det har blitt såpass mange at vi har koblet inn Veterinærinstituttet, sier Svae.

Han opplyser at det først handler om å skaffe seg oversikt over hva som skjer, deretter vurdere tiltak.

Andre faktorer er klimaendringer, noe som påvirker brunsttid og tidspunkt for kalvefødsler.

– En kommune får ikke gjort så mye med vær og klima, men kanskje vi kan vurdere andre tiltak, det vil si å styre bestanden dit vi vil, sier han. Dette betyr å ta ut små individer som risikerer å bli hardt rammet av klima og sykdommer, og la de store bli enda større.

Det er for øvrig mange viltpåkjørsler registrert i Indre Østfold kommune. Som oftest er det rådyr som blir offer, men det har også vært et par elgpåkjørsler i løpet av én uke. I tillegg er en hjort påkjørt, et par grevlinger, samt en rev.

Rådgiveren bemerker at dette er helt typisk for årstiden. Det blir ikke bedre av at kveldene blir svarte og mørke, ofte med regn og blending fra møtende biler, noe som bidrar til dårlig sikt og økt risiko for viltpåkjørsel.

Kjører du på dyr, så skal du kontakte politiet på 02800. Ser du syke dyr, skal du melde fra til til kommunens viltvakt 414 45 933.