Norges Bank setter opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 3 prosent. Sentralbanken presenterte sin rentebeslutning torsdag.

Komiteens vurdering er at det er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen. Prisveksten er klart over målet. Veksten i norsk økonomi er i ferd med å avta, men aktiviteten er fortsatt høy. Arbeidsmarkedet er stramt, og lønnsveksten er på vei opp, opplyser Norges Bank i en pressemelding.

– Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i mai, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

I desember satte sentralbanken opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent. Vurderingen var da at styringsrenten mest sannsynlig ville settes videre opp i første kvartal 2023.

Norges Bank opplyser videre at renta trolig må mer opp enn tidligere anslått for å bringe inflasjonen ned til målet. De ser for seg en styringsrente på rundt 3,5 prosent i sommer.

– Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen, skriver Norges Bank i en pressemelding.

– Dersom kronen blir svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli behov for en høyere rente enn vi nå anslår for å få inflasjonen ned mot målet. Dersom inflasjonen avtar raskere eller arbeidsledigheten blir høyere enn ventet, kan renten bli lavere enn anslått, står det videre.

Ber bankene skru opp innskuddsrenta

Forbrukerrådet ber bankene ta ansvar og skru opp innskuddsrentene på samme måte som de hever lånerentene.

Norges Bank besluttet torsdag å heve styringsrenten til 3 prosent. Forbrukerrådet sier dette betyr betydelig økte utgifter for allerede hardt pressede låntakere.

– I dagene som kommer, vil bank etter bank følge etter med varsling av høyere gjeldsrenter. Forbrukerrådet forventer imidlertid at bankene gjør ditto heving av innskuddsrenten, skriver Forbrukerrådet i en pressemelding.

De mener pengene «strømmer inn for finansnæringen» når bankene øker gjeldsrentene uten å sette opp innskuddsrenta. De viser til at Norges største bank DNB meldte om økte renteinntekter og rekordresultat i 2022.

Bankene må ta mer ansvar, mener Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

– Vi ser at bankene er vesentlig tregere med å sette opp innskuddsrenta enn de er med boliglånsrenta. Det betyr at bankene skor seg på norske forbrukere i dyrtid, og det mener vi er lite samfunnsansvarlig, sier Blyverket.