Målet er å bekjempe useriøse aktører og sosial dumping i bygg- og anleggsbransjen.

Eirik Tveiten (Rødt) har gått i bresjen for dette forslaget, som styringsflertallet i Moss står samlet bak.

– For meg er dette også en personlig sak, i tillegg til at den er viktig for arbeidslivet. Jeg jobbet selv i bygningsbransjen for 30–40 år siden, nærmere bestemt på Contiga i Moss, sier Tveiten.

Han forteller at det den gang var ordnede forhold for arbeidsfolk i byggebransjen, med fagforeninger og tariffavtaler.

– Men deler av byggebransjen har hatt en skremmende utvikling de siste tiårene med blant annet bruk av arbeidere fra det tidligere Øst-Europa som får så dårlig betalt at det ikke er til å leve av, sier Tveiten.

LES OGSÅ: Betalte ikke regningene – gjorde seg utilgjengelig

Gratis utlån

Oslo kommune ligger foran i løypa i dette arbeidet og har blant annet utviklet et eget IT-verktøy for å luke ut useriøse firmaer tidlig i anbudsrundene.

IT-verktøyet består av et HMS-register (helse, miljø og sikkerhet). Moss kommune har nå fått tilbud om å låne dette IT-verktøyet gratis av Oslo kommune.

– Det gleder mitt gamle fagarbeiderhjerte at vi nå får et verktøy for å luke ut firmaer som ikke har betalt skatt og avgifter, som har brutt konkurranselovgivningen eller som har brutt andre lover og regler i arbeidslivet, sier Tveiten.

Saken ble behandlet i formannskapsmøtet 19. mars, men da hadde ikke Ap, SV, MDG og støttepartiet Rødt blitt enige om ordlyden i reglene ennå. Det har de blitt nå. Bystyret har det endelige ordet og behandler saken tirsdag 2. april.

LES OGSÅ: Skjerper kampen mot snusk i byggebransjen i Moss

Kun snakk om tid

– Det var bare snakk om tid før vi (Ap, SV, MDG og Rødt) ville bli enige om et fellesforslag i denne saken. Vi er alle enige om at vi vil innføre Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv, og dette nedfelte vi også i avtalen om samarbeid som vi inngikk høsten 2017, sier Shakeel Rehman (Ap).

Her er noen av de seriøsitetskravene posisjonen i Moss vil innføre ved inngåelse av bygg- og anleggskontrakter:

  • Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring.
  • Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel (ikke kontanter).
  • Krav om fast ansettelse i minst 80 prosents stilling og lønn mellom oppdrag ved bruk av innleide/arbeidskraft fra bemanningsbransjen.
  • Krav om at minimum 10 prosent av arbeidede timer innenfor fagområder med behov for læreplasser utføres av lærlinger.

– Jeg er glad for at vi får med et slikt krav om bruk av lærlinger. Dette er viktig for at vi skal ha fagarbeidere også i framtiden, sier May Hansen (SV).

LES OGSÅ: Marcela har vært omringet av menn hele yrkeslivet: – Måtte bare omstille hodet og glemme kjønn

Forutsigbarhet

Varaordfører Benedicte Lund (MDG) sier at disse reglene også vil gi næringslivet forutsigbarhet.

– Da vet de at de må følge lover og regler i arbeidslivet hvis de skal ha håp om å vinne anbudsrunder her, sier Lund.

Øivind Tandberg-Hanssen (SV) legger til at seriøst arbeidsliv er et tema som har opptatt de røde partiene lenge, og at mye allerede er gjort på området.

– Med de nye reglene tar vi dette arbeidet enda et skritt videre, sier Tandberg-Hanssen.

De vil at ordningen skal evalueres etter en tid og vurderes nærmere i forbindelse med utarbeidelse av anskaffelsesstrategi for nye Moss kommune, som ser dagens lys 1. januar 2020.

– Vi vil også arbeide for at det lages en felles modell i Viken fylkeskommune for bekjempelse av useriøst arbeidsliv, legger posisjonen til.