Signerte avtale med kommunen ut 2022: – Dette er det viktigste

Denne uken signerte Moss kommune og Moss idrettsråd avtalen som skal sikre et fruktbart samarbeid ut 2022. Begge ønsker å øke aktivitetsnivået blant barn og unge i distriktet, men er like fullt klar over den kritiske hallsituasjonen i den nye storkommunen.