Livet i flybransjen i Norge normaliseres nå gradvis etter en turbulent periode med streiker og kaos. Den mislykkede streiken som ble utført av flyteknikere er heldigvis avsluttet som en følge av at Regjeringen grep inn og varslet tvungen lønnsnemnd. Dette var nok en fornuftig avgjørelse ettersom flyteknikerne med sine krav så helt bort fra den såkalte frontfagsmodellen. Arbeidslivets parter forøvrig har ikke kritisert Regjeringen fordi den stanset streiken, og det skyldes at frontfagsmodellen er en av grunnpilarene i norsk lønnspolitikk, som arbeidslivets parter i fellesskap støtter opp om.

Norsk Flytekniker Organisasjon hadde et poeng før og under streiken, som både er viktig å merke seg, og det er at det er utfordringer knyttet til å rekruttere nye flyteknikere. Denne problemstillingen er viktig også i Moss kommune, ettersom Rygge flyplass hører hjemme i kommunen. Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) har etablert et vedlikeholdsdepot for F135 – motorene til F35-jagerflyene – på Rygge flystasjon. KAMS er avhengige av dyktige flymekanikere. I løpet av de neste årene vil KAMS opprette over hundre nye stillinger ved deres nybygde anlegg på Rygge flystasjon, og selskapets mål er å utvikle et høyteknologisk industrisenter på Rygge flystasjon.

Med bakgrunn i satsingen som skjer på Rygge flyplass, og behovet for å rekruttere flyteknikere, så er det grunn til å minne om det gode utspillet fra Moss Høyres ordførerkandidat Simen Nord og stortingsrepresentant Tage Pettersen i Moss Avis fra midten av mai i år, hvor de to Høyre-representantene fremmet forslag om å etablere flyfaglinje på Malakoff.

Simen Nord påpekte at ved å opprette en flyfaglinje ved Malakoff, så kan det tilrettelegge for enda mer vekst på Rygge Flystasjon, oghan understreket i Moss Avis at Høyre ønsker å bidra til at KAMS får tilgang på den kompetansen de trenger.

Det finnes bare fire flyfaglinjer i Norge, og ingen av disse ligger i nærheten av Moss: Sola videregående skole, Skedsmo videregående skole, Bodø videregående skole og Bardufoss videregående skole.Selv om alle disse er såkalte landslinjer som tar inn søkere fra hele landet, så er det nok få elever med tilhold i Moss som velger seg til en av disse fire skolene.I artikkelen i Moss Avis ga Simen Nord uttrykk for at han som ordførerkandidat er opptatt av at det skal være et godt samarbeid mellom næringslivet og det offentlige, og når bedriftene kommer med gode ideer så må vi følge opp disse. Kommunen må være en tilrettelegger for næringslivet.

Logistikksjef Harald Fløgstad ved KAMS har tidligere påpekt at så mange som 17.000–18.000 kompetente medarbeidere pendler ut av distriktet, og disse utgjør et rekrutteringspotensial. Derfor er det viktig at lokal flyteknisk utdanning blir satt på dagsorden. Ettersom reaksjonene til en opprettelse av flyfaglinje ved Malakoff har vært positive, så er det viktig at både fylke og kommune jobber aktivt for å følge opp utspillet fra Høyres Simen Nord og Tage Pettersen.

Den sikkerhetsmessige situasjonen som følge av krig i Ukraina, og stadig skarpere fronter mellom Russland og NATO, bidrar til at Rygge flyplass får en enda viktigere betydning enn det mange tidligere hadde tenkt. Høyre som parti er klare på at jagerflyene av typen F-35 blir veldig viktige ressurs for forsvaret og for Norge. Derfor er det viktig å gjennomføre hele kjøpet av disse flyene. Men det er også viktig å sikre rett og tilstrekkelig kompetanse til å holde flyene vedlike og klare til innsats.