Det er 26 måneder siden siste fly forlot Moss Lufthavn Rygge med kurs sydover. Etter gravølet har en av de mest effektive, miljøvennlige og regionalt viktige arbeidsplasser stått tom og forvitret. Råtnet på rot.

For noen av dem som fra E6 passerer de par hundre meterne med nedlagt sivil flyplass-drift, er synet av den falmende fasaden et trist syn og et beklagelig eksempel på hvor galt det kan gå når politikerne samles på kveldstid og etterpå mener at alt er gjort riktig.

Kan vi minne om dem som ble stående uten arbeid...

Et ørlite tilbakeblikk:

I 2007 åpner flyplassen for sivil luftfart, veien dit hadde vært lang og ble minelagt med begrensninger og tilleggskrav knapt noen annen flyplass i landet hadde opplevd maken til. Blant mye annet måtte eierne forholde seg til et øvre passasjertak. Eierne fikk altså ikke lov til å utvikle driften i takt med investeringene, det var først etter et regjeringsskifte at Pål F. Tandberg kunne forberede aksjonærene på gode regnskaper. Og samtidig med dem, regnskapene, ble det klart at forholdet til det irske flyselskapet Ryanair var tett og tosidig. At irene samtidig utfordret det konvensjonelle i luftfarten ergret nok mange med sterke ideologiske, solidariske og politiske bindinger, men ikke mer enn at vi har sett noen av dem køende i avgangshallen på vei ut av landet, reisende med selskapet de ikke ville reise med.

Det herostratiske nachspielet som bidro til balanse i statsbudsjettet representerer begynnelsen på slutten for sivil flyplassdrift på langs E6 og det gav nevnte Tandberg anledning til å finregne. Ryanair hadde ingen umiddelbare planer om å legge ned virksomheten, men varslet at passasjeravgiften ville påvirke yield’en. Dermed vil man legge ned den noe kostnadskrevende basen. Det igjen ville bidra til passasjernedgang, noe flyplassledelsen ikke kunne leve med.

80 kroner pluss moms skulle være kroken på døra.

Var det noen som trodde på slike konsekvenser, var det et ønske om at det skulle bli slik? På Rygge ble det over tid sendt folk ut og inn av landet i et helt annet volum enn på mange av de Avinor-eide flyplassene. Man kan godt forestille seg at Rygge for mange var en torn i øyet.

Deretter fulgte et av tiårets mest bisarre skuespill. Politikere med avgifts-aversjon sto plutselig og produserte uholdbar argumentasjon samtidig som partiledere og statsminister flyttet oppmerksomheten fra egne beslutninger til Ryanair. En stygg ulv som ikke alltid har funnet det nødvendig å svare på spørsmål.

2019 er valgår. For frekkhetens skyld legges til at det er lokalvalg denne gangen. En kjapp sjekk blant de forskjellige politiske partier viser ingen oppsiktsvekkende interesse for flyplassen. Er det på tide å be dem ta en kamp for jobbene og kjedereaksjonene en flyplass medfører? Eller bør man, slik en tidligere engasjert leder foreslo; få tak i et par eiendomsmeklere til å vurdere alternative løsninger for terminalbygg og parkeringshus. Det vil sikkert irritere NATO som er inne på eiersiden når det gjelder flyplassens østre, militære del.

Tidligere har ryggepolitikere minnet om at området er regulert for flyplassdrift, likevel er alternativer blitt luftet og på utpust har man hørt alt fra Ikea til kjøpesenter. Antallet tilgjengelige kvadratmeter burde i alle fall stemme, mer enn 30 000 skal det være. Størrelsesorden omtrent som Rygge Storsenter.

Ingen av dem som har sett potensialet i sivil luftfart på Rygge har, i likhet med første eier, fått det til. Spørsmålet er altså; bør man snart se seg om etter andre bruksområder for området, eller bør det overfor regionale politikere med fast plass i landets aller mest lovgivende forsamling påpekes viktigheten av å ha en operativ, sikker og god flyplass med utvidede militære fasiliteter? Og det i god nærhet til Oslo?

Det hører med til historien at det planlegges en ny rullebane på Gardermoen. Det arbeides med planer som vil inkludere et område tilsvarende minst 50 fotballbaner. I en tid da jordvernet plutselig ble et argument da man sensasjonelt oppdaget en vikingby av sjeldne dimensjoner på Dilling, burde god ringerikesjord vies tilsvarende omsorg. Og apropos dét; fra dem som taler den tredje rullebanens sak vies transittpassasjeren voldsom omsorg, er han eller hun virkelig verdt det? I kroner og øre?

I et fylke som, enten man liker det eller ei, befinner seg i slagskyggen av Oslo, burde man ha entret barrikadene for lenge siden. Politikerne burde virkelig knytte nevene for en stor regional arbeidsmarkedsaktør. Gjør de det?

Omstridt flyavgift virker – nå reiser færre til utlandet med fly

Flyplasseierne på Rygge overtar Enklere Liv

Nå rives Ryanair-basen på flyplassen

Rygge Sivile Lufthavn tapte en halv milliard i fjor

Rygge-ledelsen tatt på senga av Ryanair-sjefen

På vei opp igjen etter flyplass-nedturen