Gå til sidens hovedinnhold

Sju tips til trygg skolevei: Tren på å gå til skolen

Om kort tid starter skoleåret, og mange barn skal ta fatt på ny skolevei for første gang. - Å gå eller sykle til skolen kan både være sosialt og god avkobling for barna og de voksne som følger dem. Da er det viktig at barna opplever skoleveien som trygg, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i en pressemelding.

Barn oppfatter ikke trafikken på samme måte som oss voksne, og skoleveien kan være full av trafikkfeller for de minste. Medlemsorganisasjonen NAF har et sterkt engasjement for trafikksikkerhet og oppfordrer derfor alle foreldre og foresatte til å øve på skoleveien sammen med barna.

- Bruk tid til å lære barna riktig adferd i trafikken og gjør det du selv lærer barna. Det kan også være lurt å alliere seg med andre i nabolaget som man kan gå, sykle, kjøre eller ta buss sammen med. Beregn god tid når du følger barn til skolen enten dere går, sykler eller kjører buss eller bil, sier Handagard.

Foreldre i bil kan skape farlige situasjoner

Barn er små av vekst og synes ikke like godt som voksne i trafikken. Det er viktig at barna blir så synlige som mulig og refleks er en selvfølge. Og dersom du velger bilen, er rådet fra NAF klart:

- Må du kjøre til skolen bør du parkere 200-300 meter unna skolen og gå sammen med barna det siste stykket. Med slike «droppsoner» unngår man kø og trengsel rett utenfor skolen. Foreldre med hastverk kan ofte skape farlige situasjoner når de henter og leverer, sier Handagard.

NAF har utarbeidet syv råd som skal hjelpe foreldre og foresatte til å øke trafikksikkerheten rundt skoler og på skoleveiene.

1. Beregn god tid

Nok tid sånn at dere unngår stress er alfa og omega du følger barn til skolen enten dere går, sykler eller kjører buss eller bil. Hvis det ikke er droppsone ved skolen, kan du sette av barna 200 - 300 meter unna for å unngå trengsel ved skolen.

2. Fartsgrenser ved skolene

Ved alle skoler er det satt lavere fartsgrenser for å øke sikkerheten for barna. Vis respekt for fartsgrensene.

3. Lyskryss og fotgjengeroverganger

Vær spesielt oppmerksom på lyskryss og utvis aktsomhet når du nærmer deg lyskryss og fotgjengeroverganger. Husk at barn har store problemer med å bedømme fart og avstand til et kjøretøy. En førsteklassing vil faktisk ikke kunne bedømme om en bil står stille eller er i fart når den er et stykke unna.

4. Sikring av passasjerer

Selv på en kort skolevei skal alle i bilen være sikret. Det er sjåførens ansvar at alle passasjerer er sikret på forsvarlig måte. Barn som er lavere enn 150 cm skal ikke sitte i forsetet med kollisjonspute hvis kollisjonsputen ikke er frakoblet. Unngå store og tykke jakker i bilen, det hindrer setebeltet i å virke optimalt ved en kollisjon.

5. Oppmerksomhet

Vær svært oppmerksom når du setter av barnet ved skolen. Unngå å kjøre inn i skolegården. Bruk på/avstigningslomme der slike finnes. Det beste er å parkere noen hundre meter unna det mest trafikkerte området og gå sammen med barnet resten av veien.

6. Hvis du må parkere ved skolen eller barnehagen

Det sikreste er å rygge inn på den ledige plassen når du kommer. Da har du den beste oversikten over trafikkbildet. Når du skal videre har du god oversikt når du skal ut av parkeringsplassen igjen.

7. Videre ferdsel

Når du har satt av eget barn utenfor skolen, vis respekt for andre barnsskolevei og kjør pent!

Kommentarer til denne saken