Skaffer viktige inntekter ved å tenke annerledes: – Et innspill til andre klubber i distriktet

Responsen på RyggeQuizen har vært fantastisk. – Jeg tror den har vekket litt konkurranseinstinkt hos noen, sier Jonas Thomassen.