Skal fordele 3,1 millioner kroner til krisetiltak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, har som engangsbevilgning gjennom Viken fylkeskommune tildelt mosseregionen med kommunene Moss, Råde og Våler 3,1 millioner kroner som krisepakke for å motvirke negative effekter av koronatiltak.