Målet med arbeidet er å gjøre det lettere for politi, brann og ambulanse å komme raskere fram.

Politistasjonssjef i Moss Henning Dalbye mener tiltaket er veldig positivt, og peker til endringene som allerede er gjort på Jeløy som en positiv sammenligning. Han er glad lignende tiltak nå skjer på bysiden.

– Spesielt under rushtrafikken er det utfordrende under utrykning. På flere steder er det så trangt at ikke bilistene som allerede er på veien har noe sted å flytte seg. Det medfører at utrykningskjøretøyene må stoppe, det blir mindre flyt i trafikken og det tar lengre tid før vi kommer fram.

– De nye endringene vil gjøre det lettere for andre bilister å skli ut til siden og slippe oss fram.

Testet tiden

Det kjører mellom 18.000 og 26.000 biler i døgnet på riksvei 19 gjennom Moss og nødetatene har hatt problemer med å komme seg fram når det er mye trafikk. Statens vegvesen og nødetatene gjennomførte derfor en felles befaring og vurdering av strakstiltak som kan få nødetatene raskere fram.

I sammenheng med denne befaringen forteller Dalbye at de i sommer foretok en test hvor de rykket fra politistasjonen til Hopprn og tilbake, både i og utenfor rushtrafikken. Utrykningen i rushtrafikken tok, ikke overraskende, noe lengre tid.

– Så det ligger til grunn å tro at disse endringene vil være positivt for alle involverte, kanskje spesielt brannvesenet som opererer med større kjøretøy som trenger mye plass.

Kan medføre noe støy

Arbeidet starter søndag 29. januar og skal utføres på kveld- og nattetid for å være minst mulig til bry for annen trafikk, i tillegg til å gi arbeiderne trygge arbeidsforhold. Arbeidet vil skje alle hverdager 21–06 i fire uker. Det vil ikke være noe arbeid i helgen.

– Mange trafikkdelere som midtrabatter og trafikkøyer gjør det ekstra vanskelig for utrykningskjøretøy å passere til dels stillestående kø. Vi skal endre eller fjerne en del trafikkdelere og erstatte dem med annen oppmerking. Det blir også gjort flere andre mindre endringer for at nødetatene ikke skal miste tid på å stå i kø når de rykker ut, forteller byggeleder Kim Eirik Kongshaug i Statens vegvesen i en pressemelding.

Utbedringspunktene ligger på rv. 19 mellom Nesparken og Kanalbrua og arbeidet vil føre til noe støy for de nærmeste naboene.

– Det er dessverre ikke mulig å jobbe på dagen når trafikken er så stor. For de som bor nærmest der vi jobber, kan det bli støy fra gravemaskin og lastebil. Det vil kun være snakk om få dager på hvert sted. Vi starter ved Nesparken og jobber oss i retning Kanalbrua, og skal gjøre det vi kan for å gjennomføre dette på en rask og god måte for alle som blir berørt, sier Kongshaug.