Skal sikres mot kvikkleire: – Er redd fundamentene ikke tåler et ras

De tre store broene ved Hølen skal sikres ytterligere. Til det går det med inntil 14.000 tonn stein.