Gå til sidens hovedinnhold

Skal ta juksemakerne i vannkanten

Lokal leder:

De folkevalgte i plan, bygg- og teknisk utvalg er bekymret for ulovlige tiltak og bygging i strandsonen. Det har de all grunn til med det store presset på den attraktive kystlinjen til Moss kommune med beliggenhet midt i Oslofjorden. - Vi kan ikke ha det slik at det lønner seg å jukse, sa lederen i utvalget, Tomas Colin Archer (Ap) i det siste møtet.

Etter at Moss og Rygge slo seg sammen har kyststripa vokst til over 100 km totalt. Mesteparten er knyttet til øyene og da i hovedsak strandarealene rundt Jeløy. Friluftsrådenes Landsforbund er bekymret for den store byggeaktiviteten langs strandsonen i Oslofjorden og på nasjonalt nivå.

Forbundet mener det er spesielt uheldig at mange søknader er innvilget ved å gi dispensasjon. Dette gjør det vanskelig å få foretatt helhetlige vurderinger. I Oslo er 30 prosent av strandsonen tilgjengelig for allmennheten.

Teknisk utvalg i Moss vedtok i sitt siste møte å søke Klima- og miljødepartementet om midler til en grundig gjennomgang av hele kystlinja i den nye kommunen. Hvis ikke myndighetene hoster opp ekstra midler, så mener lederen i utvalget at kommunen selv må forsøke å sy sammen en plan for finansieringen.

Det er spesielt en sak i strandsonen som har ført til store bølger i kommunen de siste årene. Den hvite skjellsanden på ferieparadiset Kongshavn på Jeløy ble etter hvert en dyr affære for eierne. Men da sanden ble fjernet ble bøtene redusert fra 755.000,- til 200.0000,- kroner. Selv med en «strafferabatt» på 550.000,-, mente politikerne at det gjenstående beløpet er stort nok til å virke avskrekkende på andre med planer i vannkanten.

Dette ble i tillegg en ressurskrevende oppgave for kommunen i over tre år med omfattende saksbehandling. Det var etter den avsluttende befaringen på stedet i høst at utvalgsleder Tomas Colin Archer advarte andre mot å ta seg til rette i strandsonen.

Dette fulgte altså Ap-toppen opp i det siste møtet, hvor et enstemmig utvalg sluttet seg til forslaget om å søke om midler til en kartlegging av kystlinja. Men det kan ikke være slik at en kommune må søke om ekstraordinære midler for å gjøre denne jobben. Målet må være at norske kommuner til enhver tid har finansielle muskler til å håndheve lover og regler for den sårbare strandsonen.

Kommentarer til denne saken