Gå til sidens hovedinnhold

Skal vi fortsette med jernbanetabbene?

Artikkelen er over 1 år gammel

Kronikk

Samferdsel er et tema som engasjerer både politikere, media og folk flest. Vi har i mange år hatt et etterslep i modernisering og utbygging av det mest miljøvennlige transportmiddel som finnes; jernbanen. Nå må det tas nye grep rundt om i landet for å få rettet opp alle feil som er gjort. Den største feilen er at det gikk mange år før man innså at jernbanen er framtidas fremkomstmiddel både innenlands og til utlandet.

I en lederartikkel i Moss Avis 22. september i år under overskriften «Kostbar lærdom» kommenteres at «rikspolitikerne har simpelthen gapt for høyt» når det gjelder transportplaner i Norge. Det innrømmes nå av samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf.) at kostnadene har eksplodert og at det nå må spares. Da blir spørsmålet hvor skal det spares?

Når det gjelder Østfoldbanen ble det i 2010 vedtatt at man først skulle gjennomføre utbygging av Follotunellen. Den skal etter planen være ferdig utbygget i desember 2022 og forkorte reisetiden mellom Ski og Oslo S til 11 minutter fra dagens 22 minutter. Ca. 30 milliarder kroner brukes for å forkorte reisetiden med 11 minutter!

Så kom vedtaket om «Intercity» med dobbeltspor mellom Sandbukta til Såstad inkludert bygging av ny stasjon i Moss sentrum. I flg. Moss Avis 28. juni 2019 skal utbyggingen komme på 6,3 milliarder kroner og være ferdig i desember 2024. Da er allerede mer enn 36 milliarder brukt på Østfoldbanen.

Dessverre er det for sent å stoppe byggingen av jernbanen gjennom Moss sentrum. I ettertid er jeg sikker på at de kommende generasjoner vil være enige om at det var galt å legge stasjonen og jernbanesporet i sentrum av byen i tillegg til å ofre produktiv jord og bruke et av byens flotteste områder til jernbane. Dessverre var politikerne ikke framtidsrettet nok da vedtakene ble gjort. At det var viktig å bygge en jernbanestasjon for de mossinger som kan gå eller sykle til stasjonen er utrolig snever tenkning når vi snakker om investeringer på mange milliarder. De er ikke en gang villige til å bygge et parkeringshus for de som har behov for å kjøre bil til stasjonen. Egoistisk - vil nok mange si når ettertiden kan lese om en investering i Moss som ved en mer fornuftig bruk av ressursene antakelig kunne gitt en utbygging av mesteparten av strekningen til Sverige.

. Tabben er gjort. Selvfølgelig skulle jernbanen vært bygget langs E6 med en stasjon ved Mosseporten. Det kommer et moderne jernbanespor som kunne vært brukt av tog i en fart på inntil 300 km i timen Det skulle også hatt mulighet for stopp ved Moss Lufthavn Rygge der mesteparten av chartertrafikken til/fra Østlandet burde hatt sin hovedbase. I tillegg skulle det vært mulighet for en stasjon ved Sentralsykehuset Østfold, Kalnes før vi på reisen til Sverige passerte en moderne jernbanestasjon et sted mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Da har vi kommet til planer som det fortsatt går an å endre på. Vi har plutselig fått en samferdselsminister som er den første politikeren som har innsett at Nasjonal Transportplan må iverksettes med realistiske planer der man kan få mer ut av de penger som bevilges. Politikerne må sørge for at «Mossetabben» ikke gjentas i andre byer med bygging av stasjon i sentrum. Når det gjelder Østfoldbanen må den nå bygges på en mer rasjonell måte enn hva man har gjort i Moss. Når vi tar med hva prisen på Follotunellen er, kan vi trygt slå fast at Østfoldbanene blir det mest kostbare samferdselsprosjekt som er igangsatt i Norge. Nå må fornuften seire. I flg. Bane Nor planlegger man for at jernbanestrekningen til Sarpsborg skal være ferdig om ni år og til Halden om 14 år! Da er det fortsatt tid for justeringer

I den nye tid der miljø er i sentrum, må politikerne ha søkelys på å få mer transport overført til jernbane. Tenk deg den dagen alt gods på E6 som i dag kommer med trailere fra kontinentet kan transporteres med jernbanen. Hvilken miljøgevinst vil ikke det være? Det vil bli tog i stor fart døgnet rundt på Østfoldbanen, og Moss vil få en ulempe ved ikke å ha lagt sporet utenom sentrum. Den tabben må ikke gjøres i Sarpsborg/Fredrikstad-regionen. Vi må få en effektiv jernbanedrift fra Østfolds byer til Oslo og til Europa samtidig som godstrafikken til/fra Europa kan trappes opp.

Reaksjonene kommer. I Aftenposten for 20. september har fylkesordfører Terje Riis-Johansen, fylkesordfører i Vestfold og Telemark fylkeskommune et innlegg med overskriften: «Ikke straff oss for andres synder». Han peker på alle de samferdselsprosjekter som har hatt og fortsatt har store kostnadsoverskridelser. Han nevner ingen konkrete prosjekter, men mener det er urettferdig at hans fylkeskommune skal straffes for feil som er gjort i andre fylker. Da er det lett å tenke på hva som har skjedd i Moss. En hel bydel ble blant annet revet for å få fram toget i sentrum!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.