Denne uken – etter en annen helseskandale for kort tid siden - kan vi lese om en innbygger i Moss som ikke får den hjemmehjelpen hun har krav på og som kommunen har innvilget. En SMS samme dag som hun skulle ha hjelp ga kort beskjed om at pga sykdom fikk hun ikke hjelp denne uken. To uker til neste mulighet – altså fire uker mellom besøkene.. Uverdig og uakseptabelt. Her har vi å gjøre med en oppegående person som vet å områ seg. Hun gjorde da det mange oppfatter som selvsagt: Rekvirerte samme hjelp privat og sendte regningen til kommunen. Men, tror noen at kommunen betalte? Ikke i rødstyrte Moss, nei! Vi har selvsagt forståelse for at uventet sykdom skaper problemer, men innbyggerne skal ha de tjenestene de har krav på. Om det så betyr privat innkjøp, så gjør det! Dette vil Høyre nå konkret foreslå. Høyre aksepterer ikke at innbyggerne med hjelpebehov skal rammes av en potensielt dårlig organisering og politikernes ideologiske allergi mot å bruke private tjenester. Det ser vi nok av eksempler på.

Et vel så interessant tema er kommunens sykefravær og kvaliteten i tjenestene. Det er en kjent sak at sykefraværet i Moss kommune er vesentlig høyere enn f.eks. i det private. Enkelte avdelinger kan oppleve fraværsprosent helt oppe på 20-tallet. Dette uavhengig av pandemien. Forenklede regnestykker indikerer at 1% sykefravær tilsier flere millioner i økte kostnader. Dette har altså direkte innvirkning på kommunens økonomi og mulighet for å gi innbyggerne pålagte tjenester. Det er mange årsaker til sykefravær, men det er allment akseptert at et høyt sykefravær kan ha med ledelse å gjøre. Kommunens øverste ledelse er politikerne, der de røde nå har sittet i førersetet i mange år. Videre er mange opptatt av kvaliteten i tjenestene og hvordan de ansatte har det. Men ikke i Moss, ser det ut som. I det private er det selvsagt at man kontinuerlig spør brukerne/kundene om hva de synes om tjenestene og selvsagt hvordan de ansatte har det. Dette både for å bedre forholdene internt og å kunne levere gode tjenester. Bryr de røde seg om kvaliteten på kommunens tjenester? De vil sikkert hevde det, men gjør de noe for å måle det? Nei! Høyre har gang på gang foreslått hyppige og systematiske brukerundersøkelser med klare mål om kvalitetsforbedring. Spesielt etter kommunesammenslåingen ville dette være helt avgjørende, men vi blir ikke hørt. Har det blitt bedre eller verre? Nevnte avisartikkel indikerer at det har blitt verre. Er de røde interessert i å vite dette? Nei! «Brukerundersøkelser tar veldig mye tid og passer dårlig akkurat nå…» Heller ikke er det klare ambisjoner om hvilke kvalitetsmål man setter seg. Det eneste jeg husker i farten var en ambisjon om at «ved neste måling skal kvaliteten ikke ha blitt dårligere»! Imponerende…

Det er på tide at de styrende i Moss beviser at de setter kvalitet og innbyggernes behov i høysetet. Så langt har denslags glimret med sitt fravær.

Jørn Ramberg

Høyrepolitiker i Moss