Gå til sidens hovedinnhold

Skandalen i Moss

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er nå litt over 8 år siden at undertegnede på vegne av Rødt sammen med Erlend Wiborg på vegne av FrP, frontet forsida i Moss avis (9.01.2013). Vi sto da sammen foran Basartaket og forslo at «Her skal stasjonen ligge». Sammen krevde vi å få utredet en alternativ trase med tunell under byen og stasjon på Basartaket/Myra, og ikke bare det eneste alternativet til traseen Bane Nor ville utrede med en sving nedom havna og stasjon på Sjøsiden/Værla.

Vårt forslag slo godt an blant byens innbyggere og det ble utarbeidet skisser og satt i gang opprop med underskriftslister. Også andre trasevalg ble fremmet, for eksempel å legge ny jernbanetrase langs E6. Allerede da ble det påpekt fra mange at i tillegg til at det var dumt å legge stasjonen så langt utenom byens sentrum, var området rundt Værla et svært farlig område. Det var godt kjent at dette var et område fylt av kvikkleire og med stor rasfare.

På tross av at kravet om å utrede en alternativ jernbanetrase fikk oppslutning fra store deler av befolkningen og etter hvert også partiene MDG og nystiftede Ny Kurs, var det ingen vilje fra kommunestyrets flertall (les Arbeiderpartiet og Høyre), om å utrede noe som helst alternativ: De hevdet hardnakket at jernbanestasjonen skal ligge på Værla, og området skal toppes med at det i tillegg skal utvikles en helt ny tett bydel: En tett høyhusbebyggelse på Værla som av daværende ordfører Tage Pettersen ble navngitt som «Barcode Light (oppkalt etter bydelen ved jernbanestasjon i Oslo).

Som et statlig organ har Bane Nor samferdselsministeren som generalforsamling, og vekslende samferdselsministere har alle blitt konfrontert med bekymringen og utfordringen ved den valgte jernbanetraseen gjennom Moss. De har alle ved henvendelser og bybesøk måttet forholde seg til de stadig økende utfordringene både når det gjelder grunnforhold og kostnadsramme. Fra påståtte geologiske utfordringer med hensyn til kvikkleire til nå vel dokumenterte svært alvorlige, og med kostandsrammer fra en 4 – 5 milliarder, til at den nå etter hvert nærmer seg 20 milliarder. Alle har de «vist stor forståelse» for innbyggernes bekymringer, alle har de lovet å ta «disse bekymringen med seg i det videre arbeidet». Samtidig har arbeidet med den valgte traseen ufortrødent gått videre.

Et samlet politisk miljø (dvs. alle de politiske partiene med sine gruppeledere), er på tirsdag 2. mars invitert til et 45 minutters møte med samferdselsminister Hareide og spørsmålet er hvilke forhåpninger vi som representanter for byens innbyggere skal ha til dette møtet? I motsetning til de andre statsråder har nettopp Hareide tidligere vist stort politisk mot da han satte hele sin stilling som partileder i KrF i spill, da KrF for et par år siden utredet hvilken politisk side de ville samarbeide med: høyre- eller venstresida i norsk politikk. Kan vi håpe på at han tør å sette «foten ned» også denne gangen?

Statsråden vil selvsagt på samme måte som statsråder før ham, vise stor velvilje til de fleste forslag om «avbøtende tiltak». Han vil også sannsynlig uttrykke stor forståelse for de bekymringene befolkningen i Moss sitter med, men vil han tørre å beslutte det eneste fornuftige, som vil være å utrede en alternativ trase mellom de to tunnelløpene som allerede er nærmest fullførte? Med en jernbanestasjon på denne strekningen for eksempel på Myra? Eller vil han som statsråder før han, hevde at det er for sent å snu?

Selvsagt vil det være forbundet med utfordringer og kostnader å utrede og eventuelt bygge en annen jernbanetrase, men vil disse utfordringene og kostnadene overgå de store utfordringer og kostnader som må gjøres for å fullføre dagens trasevalg?

Og merk at med en alternativ trase vil det også være mulig å samkjøre dette med en løsning for byens desidert største trafikale utfordring: en ny riksvei 19?

De nå dokumenterte kvikkleireforekomster og omleggingen av Fjordveien og andre «avbøtende tiltak», gjør at en løsning av Riksveien 19 (biltrafikken fra og til ferga) har blitt skjøvet ytterligere (om ikke for evig) ut i tid.

Rødt skal selvsagt delta på møtet med statsråden, og vi vil vise til «hva var det vi sa», og regner med et hyggelig og konstruktivt møte. Men våre forventninger til selve kjernespørsmålet, er begrensede. Men som sagt, statsråd Hareide har overrasket med sitt politiske mot og standhaftighet tidligere, og det må være lov å håpe.Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.