Klima- og miljødepartementet har nylig utvidet lisensfellingsperioden på ulv utenfor ulvesonen til 31. mai. Dette er en endring som aldri har vært på høring – departementets tidligere forslag som var på høring våren 2018, innebar en utvidelse av lisensfellingsperioden fram til 30. april.

NOAH ser det som svært uetisk og i strid med naturmangfoldloven å tillate jakt på ville dyr mens de yngler. Selv om det etter departementets utsagn kun skulle berøre såkalte streifulver utenfor ulvesonen, er det for stor risiko at det felles ulver som er drektige, eller som har valper. Ulv beveger seg raskt over store områder. Dersom hannulven blir skutt, vil ikke tispen klare å ta vare på valpene alene, og kullet kan være dømt til døden.

Rådet for dyreetikk uttalte i 2017 at fellingsperioden for ulv ikke bør være lenger enn til 15. februar, både innenfor og utenfor ulvesonen. Rådet understreket at «Dagens praksis med felling av høydrektige dyr og dyr med unger bør opphøre for alle arter, fremfor å tillate det for nye.» Yngletidsfredning har vært et grunnleggende prinsipp i norsk viltforvaltning. Det er skandaløst at dette nå uthules. Yngletidsfredning er en av hjørnesteinene for beskyttelse av den kritisk truede ulven og av ville dyr generelt.

Utvidelsen av jakttid på ulv utenfor ulvesonen vil også påvirke mange andre ville dyr i yngletiden, og Klima- og miljødepartementet har ikke foretatt noen evaluering av konsekvensene for andre arter og økosystemer. Det å gjøre et så omfattende inngrep i naturen uten at konsekvensene er utredet er en alvorlig svikt.

LES OGSÅ:

Henriette (23): – Jeg stoppet bilen og snudde meg rundt. Der sto den rett ved meg

Løsnet skudd og truet turfolk i ulverevir – nå må jegeren møte i retten

Indre Østfold kan få to ulvefamilier – Trygve tror han vet hvilke områder som er mest aktuelle

Viktig å drepe flest mulig?

Nærmere 300 østfoldinger er påmeldt kveldens ulveprotest i Oslo

I regjeringsforhandlingene forventer jeg at uttak av flere revir blir et tema

Mennesket fortrenger ulven

Ulven er verken sauen eller hundens verste fiende

Når Høyre og Frp svikter i ulvepolitikken