Inntekt og formue de siste fire årene: 0

Finn-Erik Blakstad står oppført med 0 kroner i både inntekt og formue fra 2015 til 2018. Det forklarer han med investeringer på Ekeby gård.