Disse tjente mest i Rygge

I likhet med Moss, topper en kvinne listen over personene med mest inntekt i Rygge. Topplisten viser hvilke 100 personer som tjente mest i Rygge kommune i 2018.