Skiklubben kjøper skogeiendom på 10,5 mål. Dette gleder meg enormt! Håper Moss Kommune vet å begrense sin griskhet og store Iver etter å drive inn skatter og avgifter . Noe som igjen kan drepe private initiativ .

Til Slutt : En stor takk til Konsul Hans Blom Petterson og hans etterkommere (Mollatt'ene ) for en enestående innsats og giverglede for mosseborgere og oss friluftselskere .

Bildeserie

FRA ARIVET: Ski i Mossemarka 1980-1990-2000-tallet