I sitt svar i fredagens avis på mitt innlegg "Som man roper i skogen..." hevder BBMs leder Jonathan Parker at jeg forsøker å latterliggjøre. Det var overhodet ikke meningen.

Mitt hovedanliggende var å påpeke at påstanden om at Høyre, AP, V, SP, SV og KrF har signert en (suspekt) avtale, er feil. Parker har aktivt videreformidlet denne påstanden. Som ytterligere bevis for at påstanden må være feil vil jeg tillegge at de seks nevnte partiene aldri har vært representert samtidig i bystyret i Moss.

Parker påstår videre at jeg sammen med flere andre politikere forsøker å skjule konsekvensene av Sjøsiden-avtalen. Det er også feil. SV stemte imot denne avtalen. Med dette som bakteppe, ber jeg om at mitt parti blir fjernet fra BBMs konspirasjonsteori. Jeg anser denne debatten som avsluttet for min del og søker skogens ro.