Gå til sidens hovedinnhold

Flere barnevernspedagoger bør inn i skolen

Artikkelen er over 4 år gammel

Kronikk signert Anne Grønsund, leder for Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA), Unio.

KRONIKK Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring», slås det fast i opplæringslova § 9-A2. Skal vi klare å oppfylle lovens intensjon i større grad, må vi tenke enda mer tverrfaglig, og gi plass til flere profesjoner i oppfølginga av barna.

I dagens nyhetsbilde med fokus på mye mobbing, vold, trusler og minoritetsutfordringer i skolen, ser vi et klart bilde av at det er behov for tverrfaglig kompetanse i laget rundt elever med særlige utfordringer. I dette laget må det være plass til flere en helsesøster, psykolog og lærer. Her er det egentlig god plass til barnevernspedagogens kompetanse også. Vi trenger sosialpedagogisk tilnærming for å gi ungene våre best mulig støtte og hjelp.

Barnevernspedagogen har en sosialpedagogisk forankring som består av fagfelt som er relevante i skolehverdagen. Skolen er, og har alltid vært, en viktig sosialiseringsarena for ungdom og store deler av barnas hverdag foregår innenfor skolemiljøet. Barnevernspedagogene har kunnskap innenfor utviklingspsykologi, systemforståelse, gruppedynamikk og relasjonsarbeid. Skoledagene er, i tillegg til å tilegne seg boklig lærdom, en arena for å utvikle seg som menneske. Når vi ser på resultater fra siste Ungdata ser vi at mange elever opplever skoledagene som utfordrende i forhold til ensomhet og mobbing. Dette vet vi at påvirker læringsmulighetene. Forskning viser at trivsel og trygghet minsker frafall i skolen, og at tilhørighet minsker utenforskap. Trivsel, trygghet og tilhørighet skaper bedre skoleresultater.

Det er læreren som er viktigst for eleven i skolen. Men elever kommer med ulik baggasje og trenger ulik oppfølging og tilnærming. Derfor er en tverrfaglig innsats viktig og nyttig for å støtte opp under den læringen som skal foregå i skolen. Ungene trenger å ha tilgjengelig de dyktige fagfolkene der ungene befinner seg. Det er i skolen. Å tilby tverrfaglig kunnskap i skolen innebærer at vi må tenke bredere enn helseperspektive og knytte til oss sosialpedagogiske perspektiver på forebyggende arbeid og endringsarbeid.

Skolene gjenspeiler samfunnet for øvrig. Skolen består av elever fra alle samfunnslag, fra ulike kulturer og med ulik bagasje og utfordringer. Vi har møtt elever som gruer seg til å komme hjem med skoleresultater da de vet at dette ikke er bra nok for foreldrene. Enkelte elever har ikke fått velge linje på skolen og mangler motivasjon til å jobbe og fullføre. Det har i media vært belyst flere mobbesaker fra barn og unges skoledag. Det er vondt å ikke få være med, å aldri bli bedt i bursdag, at ingen vil komme i bursdag, at ingen vil være sammen med deg i friminuttet fordi du ikke passer inn. Det er elever som ikke har råd til å være med på russefeiring, som ikke har råd til det nyeste av klær og mote. Vi har snakket med elever som trenger hjelp til å komme ut av voldelige hjem, som har vært utsatt for overgrep, elever som utagerer og er truende og elever med sosial angst og som vegrer seg for å komme på skolen. Det finnes utallige eksempler på barn og unges utfordringer i løpet av utdanningsløpet. Disse eksemplene er ikke unike-de er vanlige.

Vi kan hjelpe disse barna og ungdommene. Vi kan tilby samtaler og bistå i endringsarbeidet rundt den enkelte elev og deres familie. Vi har kompetanse på å observere og sette inn riktige tiltak. Vi kan gi elevene mestringsfølelse gjennom tilpassede oppgaver, og ved å ha tid til å se den enkelte elev. Gjennom observasjon av elevgrupper kan vi også sette i gang gruppeprosesser som når flere enn enkelteleven. Det kan være flere som sliter med lignende utfordringer, og som vil ha nytte av å se andre- både for å oppleve at man ikke er alene og for å lære av hverandre gjennom styrte samtaler.

Mange skoler har allerede tatt i bruk barnevernspedagogen med stort hell. Derfor håper vi at når vi leter etter faglige og politiske løsninger holder vi et tverrfaglig fokus. Vi er nemlig klar til å bruke vår kompetanse der ungene er og der de kan ha nytte av den.

Kommentarer til denne saken