I 2012 bevilget staten 1,5 milliarder kroner til 600 nye lærerstillinger i ungdomsskolen. Hensikten var å sikre bedre resultater for skoler med høy elevtetthet og svake resultater.

Men i statsbudsjettet for 2017 avvikler regjeringen denne ordningen. For Østfolds del betyr det at 46 lærerstillinger forsvinner – åtte av dem i Moss og Rygge.

– Av de åtte ekstra lærerne i Moss og Rygge hadde Verket tre lærere, Halmstad hadde tre og Øreåsen to. Nå forsvinner disse, sier Leif Christensen, leder av Østfold SV.

Ungdomsskolene på Halmstad og Øreåsen er nå blitt til Rygge ungdomsskole.

– Det er hårreisende at regjeringa ikke vil fortsette en ordning som skal hjelpe de skolene og de elevene som trenger det mest. Ordningen har gitt lærerne mer tid til hver enkelt elev og større mulighet til nivådifferensiering i undervisninga. Dette har vært en god ordning som har hatt god effekt. Å avvikle ordningen vil få store konsekvenser for skolene i Østfold, et fylke som sliter med stort frafall i videregående skole og generelt lavt utdanningsnivå, sier Christensen.

– Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier til Dagbladet at det var meningen at ordningen skulle avvikles etter fire år?

– Dette ble innført som en ordning som skulle være med videre. Nå velger regjeringen å avslutte den uten å evaluere den først, sier Leif Christensen.