Om fysisk aktivitet og læring i skolen

Elise Bjørnebekk-Waagen og Torstein Tvedt Solberg, Stortingsrepresentanter Ap

Elise Bjørnebekk-Waagen og Torstein Tvedt Solberg, Stortingsrepresentanter Ap

Av

Kronikk signert Elise Bjørnebekk-Waagen og Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentanter for Arbeiderpartiet, Østfold

DEL

DebattArbeiderpartiet har lenge kjempet for en time fysisk aktivitet i skolen, og det var en stor seier når Stortinget nylig vedtok at barn må bevege seg mer, leke mer og samtidig lære mer.

Ord ble endelig handling. Altfor lenge har det blitt snakket om hvor viktig folkehelse er, hvordan god helse gir lykkeligere barn og bedre læring. Politikerne har bekymret konstatert at overvekt, feilernæring, og livsstilsykdommer øker blant barn, men lite har blitt gjort. Vi vet at det er en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet som ung, og helse som voksen. Derfor må vi starte tidlig. Og vi vet at fysisk aktivitet øker konsentrasjonen og gir bedre læring. Derfor starter vi nå.

Så hva betyr vedtaket? Blir det kanonball-matte? Lærere som tvinges til norsk-stafett? Ikke om vi får det som vi vil. Arbeiderpartiet har ikke gifta seg med en enkelt løsning, og viktigst av alt: Skolene og lærerne må selv bestemme hvordan dette best kan organiseres. Metodefrihet må ligge til grunn.

Flere skoler i Norge har allerede vist at det er fullt mulig å få til. Drammen kommune og Trudvang skole i Sogndal innførte tidlig en time fysisk aktivitet, og kombinerer læring og aktivitet med gode resultater. Vi tror ulike skoler vil finne ulike løsninger som passer for dem. Noen velger mer aktivitet gjennom praktisk organisering av uteskole, andre en lengre pause med aktivitet midt på dagen, mens en tredje gruppe går for samarbeid med lokale idrettslag og skolefritidsordningen.

Regjeringen skriver selv i Folkehelsemeldingen om gode erfaringer med fysisk aktivitet i skolen. Forskning viser klare sammenhenger mellom fysisk aktivitet og kognitive ferdigheter, og det rapporteres om positiv utvikling for de elevene som har deltatt i lesing, engelsk og matematikk. I tillegg har elevene blitt roligere og de trives bedre på skolen. Så la oss lytte til forskningen.

Skal alle ha like muligheter, må vi investere mer i det som sikrer barna våre trygge og gode oppvekstsvilkår. Da er det alvorlig at forskjellene øker. Hvor du bor og dine foreldrenes utdanningsnivå og økonomi er både avgjørende for helsa og resultatene dine i skolen. Slik kan det ikke fortsette. Hver og en av oss har et ansvar, men fellesskapets ansvar for å sikre alle barn en god skole og god helse er større.

For Arbeiderpartiet er vedtaket bare et skritt i riktig retning, og det er en forutsetning at vi gjør mer før vi er fornøyde. Vedtaket må følges opp med økte ressurser til skolene, flere lærere og tydelige forventninger til kommunene. Får vi også flertall for vårt forslag om å tilby alle barn et enkelt skolemåltid, har vi tatt enda et viktig skritt.

Bak oss ligger et tydelig vedtak fra Stortinget. Jobben fremover blir å sikre en klok innføring av vedtaket som sikrer tillit til lærerne og gir elevene den fysiske aktiviteten de fortjener.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags