Gå til sidens hovedinnhold

Flyktningkrise gir boligkrise

Artikkelen er over 6 år gammel

Flyktningkrisa har blitt det store samtaleemnet i Norge, ettersom flyktningene fra Syria ikke lenger har et hjem og vi i verden er nødt til å stå med åpne armer.

I tillegg er det er mange som lurer på hvor og hva vi skal gjøre med de som kommer inn i landet vårt. Vi ringte flyktningkonsulenten i Rygge, Nils Egil Monstad, og spurte han et par spørsmål om hva som ville skje med de flyktningene som blir bosatt i Moss og Rygge.

Vi ville vite mer om hva kommunene gjør for å integrere flyktningene, og hvordan de har tenkt til å få de ut i samfunnet.

- Det viktigste er at de er med i introduksjonsprogrammet. At de gjennom Moss og Rygge får lært seg norsk, og at de innen 3 måneder er med i et program hvor de deltar på skoler og aktiviteter. Dette er for at de skal kunne fungere i samfunnet. De skal kunne få gå på skole, få kunnskap om Moss og Rygge og de får arbeidsrettet trening. Dette er et program de må delta på, sier Monstad til oss.

Utfordring å finne boliger

Vi ville også vite hva som skjer med boforhold og hvor lenge deres opphold eventuelt vil bli.

- Det har vært en utfordring. I Rygge har de klart å finne bolig, og innbyggere i byene er villige til å leie ut bolig. Til nå har kommunen klart å bosette de som skulle komme. Det er masse mottak rundt om i landet, og det bor omtrent 5000 på disse mottakene. Kommunene gjør avtaler med direktoratet om hvor mange de skal ta imot, og flyktningstrømmen vi ser på tv er ikke det som kommunen skal ta ansvar for. Kommunen vil først gi bomuligheter for de som allerede er på mottakene, og deretter gi plass til flyktningene på mottakene. Flyktningene har ofte en midlertidig oppholdstillatelse på ca. 3 år. De har også noen rettigheter; til å lære norsk, rett og plikt til et introduksjonsprogram og aktiviteter for å være i stand til å jobbe i Norge. Hvis de ikke er villige til å delta, kan pengene de får reduseres, og oppholdstillatelsen vil ikke bli forlenget, sier Monstad.

– Får de arbeidstillatelse og mulighet til å tjene penger?

- Ja, de får også pengestøtte i starten. Målsettingen gjennom programmet er at de utdanner seg, få hjelp til å få oversatt bevisene fra skolegang, lære seg norsk, og noen vil prøve å komme seg ut i jobb ganske raskt. Programmet skal bygge på at de kommer seg ut i samfunnet. Kommunene får penger fra staten i 5 år for å hjelpe flyktningene, slik at de blir selvgjort.

Elevenes meninger

I tillegg til å snakke med en flyktningkonsulent og en som kan noe om dette temaet, ville vi også ha meningen til noen elever. Vi gikk derfor i kantinen på skolen, og spurte noen som satt der. Disse ville ikke stå frem med navn.

Spørsmålene vi ville stille dem og ha svar på var:

- Hva syns du om at det skal komme flyktninger til Moss og rygge?

- Hva vil du selv gjøre for at flyktningene skal få et best mulig opphold her?

- Vil du at kommunene skulle gjort noe annerledes? evt. sagt nei til flyktningene, kreve at vi skulle la de bo hos oss, la noe av skatten gå til flyktningene osv. …

Jente (16)

- Jeg synes ikke at det er greit at det skal komme flyktninger hit, fordi jeg synes de skal prøve å ordne opp i sitt eget land og slutte å komme hit og ta godene til Norge.

- For at flyktningene skal få et best mulig opphold vil jeg at de skal integrere seg og at de skal kunne lære seg flytende norsk. Jeg føler ikke at jeg kan bidra med noe.

- Det jeg vil at kommunen skulle gjort noe annerledes er å ha tatt imot 90% mindre flyktninger. De skulle ikke få bo hos oss, og ikke la noe av skatten gå til flyktningene.

Jente (17)

- Jeg misliker sterkt at det skal komme flyktninger til Moss og Rygge. Vi har nok. De tar over Norge.

- Jeg har ingen ting å bidra med for at de skal få et bra opphold her.

-Kommunene kunne ha sagt nei til flyktningene, fordi de begynner å ta over Norge.

Jente (17)

- Jeg synes det er helt greit at det skal komme flyktninger hit, så lenge de oppfører seg, følger norsk lov og arbeider.

- For at de skal få et best mulig opphold her, ville jeg ha startet et vaskeselskap, hvor jeg kan sende de rundt for å få arbeid.

- Det jeg ville at kommunen skulle gjort annerledes, er å ta inn færre flyktninger, fordi de har tatt over Moss og Rygge, og det bor nesten ingen nordmenn her.

Gutt (16)

- Jeg synes det er veldig bra at det skal komme flyktninger til Moss og Rygge.

- Mamma og pappa leier ut leiligheter. Jeg ville gitt dem et sted å bo, og derfor snakket med foreldrene mine slik at flyktningene eventuelt kunne ha bodd der.

- Nei, synes kommunene gjør en bra jobb, så jeg vil ikke at de skal gjøre noe annerledes.

Jente (16)

- Jeg har ikke noe imot at det skal komme flyktninger til Moss/Rygge.

- Hvis de for eksempel kommer i klassen min, hadde jeg jo vært hyggelig mot de.

- Noe kommunene kunne ha gjort er å gi 330 kr mer i skatt for at de skal få bo her. Det synes jeg er helt greit.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.