Gå til sidens hovedinnhold

For få unge velger yrkesfag

Artikkelen er over 6 år gammel

Flere undersøkelser viser at færre ungdommer velger i dag enn før. Hva kan gjøres for å snu denne trenden?

Ifølge en undersøkelse fra Høgskolen i Hedmark i 2014, er frafallet i videregående skole aller størst på yrkesfag. 54 prosent av guttene og 39 prosent av jentene som går på yrkesfag, fullfører ikke innen 5 år. Ifølge SSB vil Norge i 2035 mangle 90.000 fagarbeidere.

Sivert Olsen går på elektrofag-linja på Malakoff. Han er en av mange som liker praktisk arbeid litt bedre enn teoretisk arbeid, og valgte derfor å gå en yrkesfaglinje. Han anbefaler andre som er litt skolelei å gjøre det samme.

- Neste år skal jeg velge å fordype meg i el-energi. Faren min er elektriker, og jeg synes det virker som en bra jobb, legger han til.

– Hvorfor tror du så mange flere velger studiespesialisering fremfor yrkesfag?

- Det er vanskelig å si. Men jeg tror det kan ha noe med status å gjøre. Jeg merker at mange folk har fordommer mot fagarbeidere og elever om velger yrkesfag.

En undersøkelse gjennomført av Norstat støtter påstanden til Sivert. Ifølge undersøkelsen mener unge at yrkesfag har lav status. Svart arbeid, bruk av billig utenlandsk arbeidskraft og stort fokus på høyere utdanning nevnes som årsaker.

Hospiteringen er viktig

De politiske partiene kjemper også for å få flere unge til å velge yrkesfag. I januar la Arbeiderpartiet fram 33 forslag for Stortinget som skal styrke norsk fag- og yrkesopplæring. Et av forslagene var å styrke rådgivningstjenesten og hospiteringstjenester. Sivert tror det kan være en god idé.

- Hvis man hospiterer på for eksempel elektro, og synes det er gøy, er det jo større sjanse for at man velger det når man skal søke seg inn på videregående. Så det er viktig at lærerne på yrkesfag lager et godt opplegg for de som skal hospitere.

Rolf Stene er utdanningsleder for spesialundervisningen, EL, TIP og BA på Malakoff. Han forteller at det er relativt god søkning til både EL og TIP, men at BA sliter med dårligere søkertall. Årsaken kan være nedgang i byggenæringen, i tillegg til stor at mange byggefirmaer ansetter utenlandsk arbeidskraft.

- Skal vi få flere til å velge yrkesfag er det viktig at elevene gis god yrkesveiledning på ungdomsskolen, sier Rolf.

Akkurat som Sivert, nevner også Rolf hospiteringen.

- Dette er viktige dager for å kunne velge riktig løp på videregående, sier han.

Rolf nevner også at det er altfor mange elever som ikke får lærlingeplass etter VG2. Han mener at bedrifter og skole inngår gode samarbeidsavtaler, og at politikerne bør prioritere et økt lærlingtilskudd til bedrifter.

Det er altså langt ifra noen krise for yrkesfag. Politikere, yrkesfaglærere og yrkesfagelever er i hvert fall noenlunde enige om hva som kan gjøres for å få opp søkertallene.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.