Gå til sidens hovedinnhold

- Mangfoldet er bra for skolen vår!

Artikkelen er over 7 år gammel

Malakoff skole har hvert år en egen dag som heter «mangfoldige Malakoff- dagen». I år vil denne dagen lande på fredag 14. Mars, hvor alle elever har muligheten til å presentere sitt land, kultur og interesser.

På Mangfoldighetsdagen stiller elever og lærere opp med mat, klær, dans og musikk for å gi alle på skolen et inntrykk av kulturen fra elevenes ulike opprinnelsesland. 

Carpe Diem

Tittelen i år for Mangfoldige-Malakoff-dagen skal være «Carpe Diem» (grip dagen).  I fjor hadde vi diskusjonsbord, hvor alle har muligheten til å diskutere og dele meninger. Dette skal vi fortsette med i år, men med eksperter istedenfor elever som skal være ledere på bordene. De underviser i mangfold og synes det er interessant å vite hva ungdommer tenker om det.

Det er lov å diskutere og det er lov å være uenig. 

Det er lov å diskutere og det er lov å være uenig. Vi kommer ikke videre hvis vi ikke får lov til å prøve meningene våre.  Det er ikke til å legge skjul på at Malakoff er en multikulturell skole. Vi har intervjuet flere medelever og en lærer fra skolen som forteller litt om deres synspunkter om mangfoldet på Malakoff.

Positivt for Malakoff

- Jeg mener mangfoldet på skolen påvirker elevene på en positiv måte og at det gir større toleranse og mer innsikt i forskjellige kulturer, sier elev Vanessa Frydeborg (17).

 Mangfoldige Malakoff-dagen er et positivt bidrag fra skolen.

- Mangfoldige Malakoff-dagen er et positivt bidrag fra skolen for å gi et større innblikk i de forskjellige kulturene folk på skolen kommer fra, sier hun.

 Zul-kifl Baig (17) med pakistansk bakgrunn setter pris på denne dagen.

- Det er viktig å ta vare på sin kultur! Jeg mener mangfoldige Malakoff-dagen er et bra bidrag fra skolen for oss med etnisk bakgrunn. Det gir meg som utlending en mulighet til å oppleve min egen kultur selv om jeg er i Norge. Samtidig får vi vist fram våre skikker og vaner som pakistanere med en islamsk bakgrunn til medelever, sier Zul-kifl.

For mye

Gustav Rismark (17) er en av de som legger merke til mangfoldet på skolen i hverdagen. Han mener selv at han ikke blir påvirket av mangfoldet, men at andre kan bli påvirket gjennom for eksempel språket.

- Jeg synes det legges alt for mye fokus på andres tradisjoner og levemåter. Vi burde heller satse på å vise de som kommer hit hvordan vi som nordmenn lever istedenfor. Flere bekymrer seg for at den norske kulturen kommer til å gå sakte, men sikkert ut, og jeg sier meg enig. 

Multikulturell hverdag

Noen mennesker har veldig klare meninger når det kommer til temaet multikulturalisme. Andre er rett og slett så vandt til en såkalt «multikulturell hverdag», at det ikke engang er et tema å tenke på.

Det har alltid vært en helt naturlig tanke og jeg har alltid følt meg norsk.

-Barn som vokser opp med en multikulturell bakgrunn har enklere for å akseptere forskjellig verdier, synspunkter og væremåter i fremmede land. De lærer å se forbi religion og forskjellige verdier og normer ulike mennesker verdsetter, og er åpne for å se de faktiske personene uten fordommer. Forteller Mai Wan Gjølberg (17), som er adoptert fra landet Thailand og oppvokst her i Norge.  

-Jeg personlig tenker ikke mye over det å leve i et multikulturalistisk fellesskap som en negativ ting, rett og slett fordi venner ikke har reagert på meg som en Thailender. Det har alltid vært en helt naturlig tanke og jeg har alltid følt meg norsk.

En ensidig verden

På verdensbasis spekuleres det på om multikulturalisme kan føre til en ensidig verden. Kontakt mellom landegrenser og massemediene har en stor rolle i grunnen til hvorfor man har begynt å spekulere på dette. Innvandring og utvandring gjennom tidene spiller også en rolle i dette spørsmålet.

-Jeg vil ikke si at verden blir ensidig grunnet multikulturalisme, men at vi selvfølgelig blir mer spredt utover landegrenser og at det skjer en forandring ved at vi ikke har så store skiller mellom folkegrupper som det var før, forteller Vanessa.

Innvandring er et faktum

Kari Sand er lærer på skolen og er med på organisering av mangfoldige Malakoff dagen. Hun selv håper at folk klarer å holde på sin egen kultur og at det skal være en åpning for at folk skal kunne tro på det de vil og leve på den måten de ønsker. Det er vanskelig å stoppe den multikulturalistiske utviklingen, men Kari Sand synes likevel vi må hjelpe folk med å ta vare på verdier;

Er ikke innvandrere som har bodd her i mange år en del av den norske kulturen?

-Innenfor en nasjon er det mange forskjellige kulturer, det kan for eksempel bli vanskelig å si hva som er typisk norsk. Er ikke innvandrere som har bodd her i mange år en del av den norske kulturen?, avslutter Sand.