Gå til sidens hovedinnhold

Visste du dette om Malakoff?

Artikkelen er over 7 år gammel

Det er liten tvil om at Malakoff er en gammel skole, og at det er mye som har skjedd med skolen og samfunnet rundt opp gjennom årene. Vi har derfor tatt et innblikk skolens forandring gjennom tidene, både miljømessig, faglig og kosmetisk.

Navnet Malakoff

Navnet Malakoff stammer fra Krimkrigen, som varte fra 1853 - 1856. Malakoff var på den tiden navnet på et fort i byen Sevastopol. Krimkrigen sørget for stor rikdom for familien Gerner, som på den tiden var en av byens handelssekter. 
 
To brødre ønsket senere å gi noe tilbake for rikdommen de hadde oppnåd, og de reiste derfor hvert sitt minnesmerke på Balaklava på Jeløy, og på Malakoff ved Melløs.

Var opprinnelig todelt

For å finne ut mer om Malakoff, har vi tatt en prat med Gunnar Richter Johansen – en av de som kjenner historien til Malakoff best.

- Helt i starten var Malakoff todelt. Den ene delen av bygget var Moss Handelsgymnasium, mens den andre delen var Moss Yrkesskole. På handelsgymnasiet hadde man de fagene som senere endret navn til allmennfag, mens på yrkesskolen hadde man hovedsakelig bygg relaterte fag.

På den tiden var det en type sosialt skille mellom de som gikk på handelsgymnasiet og yrkesskolen. De som gikk på gymnasiet ble sett på som litt «bedre» og det var lite kontakt mellom de to delene av skolen.

Rent utseendemessig var det kun det som i dag er B-blokka og lærerværelset som besto. Resten ble bygget på i senere tid, da skolen senere fikk mange flere elever, og man trengte større undervisningsarealer.

Har sett forandringene

Vi har også intervjuet flere lærere som har vært på Malakoff over en lengre tidsperiode, og stilt dem noen spørsmål om deres syn på endringene som har skjedd. Vi har blant annet spurt om hvordan de selv syntes både elevenes arbeid, motivasjon, og atferd har endret seg, i tillegg til hvordan forholdet mellom elev og lærer har endret seg.

Det skal være sagt at det før ikke var alle som kom inn på en videregående skole, og den økte arbeidsinnsatsen og motivasjonen til disse tidligere elevene bar naturligvis preg av dette. I dag er det blitt motsatt, i dag kommer nemlig alle som vil, inn på videregående skole. Under kan du lese hva noen av lærerne vi spurte svarte.

Aage Træffen:

 Hvordan mener du elevenes arbeid forandret seg gjennom tidene?

  - Da jeg begynte var det ikke alle som kom inn fra ungdomskolen. Nå kommer så å si alle fra ungdomskolen. Da startet de f.eks på allmennfag, og gikk deretter over til elektro. Det førte til at elevene i klassene var eldre, og derav flere som jobba.

Nå bærer det mere preg av at alle kommer inn, enten de vil eller ikke, og "drar" derav også flere med seg ned.

Har du merket forskjell på atferden i alle disse årene?

- Jeg merket stor forskjell da dataen kom. Den gjorde at flere satt jeg bak skjermen og ikke gjorde noe. Før i tiden ble det mer prat og mer bråk i timene, mens nå er de som ikke gjør noe mer anonyme, og forstyrrer derav heller ikke større deler av klassen.

Gudrun Guldberg:

Hvordan mener du elevenes arbeid forandret seg gjennom tidene?

- Jeg må si meg enig med Åge angående elevenes arbeid. Spesielt i forhold til forholdet mellom ungdomskole og videregående.

Kvaliteten var også en annen før i tiden, da elevene ikke hadde de samme rettighetene. Arbeidskontoret var pliktig til å skaffe jobb for de som ikke gikk på skole. Etter hvert kom det en reform som gjorde at fylkeskommunen ble pålagt å sluse ungdommer gjennom videregående skole.

Hvordan har forholdet mellom elev og lærer endret seg?

- Siden jeg startet her på Malakoff, har det vært liten forskjell mellom elevene og lærerne. Det har vært en forholdsvis tynn og hyggelig tone mellom lærere og elever. Eneste er at jeg i dag synes elevene er høfligere enn tidligere.

Hvordan har selve skolen forandret seg rent kosmetisk?

- Før var det blant annet kveldsundervisning, fordi det ikke var plass til alle elevene på dagtid. Dette var før skolen ble bygd ut. En tid leide de blant annet lokaler på Solgård Skog, ved Mosseporten for å ha plass til alle elevene.

Skolens hjemmeside finner du her

Les flere saker på Malakoff skoleavis her