– Det var litt kaldt, men spennende og lærerikt. Vi fikk et litt bedre innblikk, og dette var litt betryggende.

Slik oppsummerte Jesper Bjørnebye-Borgaas (16) fra Jeløy og Frida Halvorsen (17) fra Kambo,1.-klassinger ved KPVS, etter endt geografi- og naturfagtime i Kransen nord.

Besøket inngår i et samarbeid mellom skolen og Bane NOR. Et lokalt resultat av en nasjonal satsing innen realfag i regi av Kunnskapsdepartementet og Universitetet i Oslo.

Geologien i Moss er spennende. Og enda mer spennende har det blitt med storstilt jernbaneutbygging gjennom et svært område med mye kvikkleire, på kanten av raet.

Mer tid nå, kortere tid senere

– Hva vet dere om jernbaneutbyggingen i Moss?

– Vi har fått med oss at budsjettet er oversteget og det har tatt litt lengre tid. Men også at det blir litt mer effektivt å komme seg til Oslo og at det blir flere tog når utbyggingen er ferdig, svarer Jesper.

– Dere bor begge litt unna dette området, tenker dere på faren for ras her?

– Ja, jeg tenker jo på det, sier Jesper.

– De sier at de har så god kontroll, og vi må jo stole på det, svarer Frida.

Nøye overvåking

Torsdag ga geotekniker Anders Aamodt gruppen de var en del av en omvisning og en kort innføring i noen av sikkerhetstiltakene i Kransen Nord.

De fikk se motfyllingen på nedsiden av Nyquistgården og høre om avlastning, glidesoner og erosjonssikring. De fikk se og lære om poretrykksmålere, grunnvannstand, infiltrasjonsbrønner og vibrasjonsmålere.

Samt om diverse andre instrumenter og metoder for å følge med på om grunnen eller bygninger i kvikkleiresonen Moss havn beveger seg det minste.

Vurderinger i natten

– Flere av instrumentene overvåker kontinuerlig og varsler automatisk om grenseverdier vi har satt overskrides. Et slikt varsel betyr ikke at situasjonen er farlig, men at den må vurderes. Vi har en døgnkontinuerlig vakttelefon. Jeg inngår i vaktsystemet og kan bli oppringt, forklarte Aamodt.

– Har du blitt tilkalt nattetid? Spurte en av elevene.

– Jeg har måttet gjøre vurderinger nattetid, men jeg har ikke behøvd å komme hit, svarte geoteknikeren.

To klasser deltar

– Det er to klasser på Kirkeparken som deltar i samarbeidet mellom skole og oss, forteller kommunikasjonsleder Øystein Stavdal Paulsen i Bane NORs prosjekt Sandbukta-Moss-Såstad.

Klassen Moss Avis fulgte, skal lære mer om områdestabilitet og grunnforhold. De fikk teoretisk kunnskap tirsdag og var altså med ut i felt torsdag.

Den andre klassen skal blant annet se på betongforbruk i kulvert og tunnel, dette i samarbeid med MossIA, og de skal besøke Carlberg fredag.

– Dette er en fin sjanse for oss til å spre kunnskap om prosjektet og om jernbanen til de oppvoksende generasjoner. De som skal bruke den nye jernbanen, sier Stavdal Paulsen, og legger til:

– Dette handler også om utbyggingens samfunnsansvar. Vi bidrar til opplæring, og vil vil også gjerne være med på å skape interesse for realfag og bidra til rekrutteringen til realfagsyrker. Veldig mange ansatte hos oss har realfagsbakgrunn, ingeniører og sivilingeniører innen i rekke fagfelt.

Jernbaneutbyggingen

Bane NOR bygger ny jernbanestasjon og 10,3 kilometer nytt dobbeltspor gjennom Moss, fra Sandbukta i nord til Såstad i sør.

Dette inngår i regjeringens Intercity-satsing.

Planen var å ha en utbygging til 10,5 milliarder kroner gjennom Moss klar ved utgangen av 2024.

Etter at NGI i januar 2021 avslørte svært krevende grunnforhold fra Kransen til Kleberget, ble ny dato for ferdigstillelse satt til sommeren 2026. Stortinget økte kostnadsrammen til 17,9 milliarder 2021-kroner.

Nå er det klart at prosjektet ikke blir ferdig i 2026. Bane NOR skal gjøre nye tids- og kostnadsestimater for utbyggingen i første halvår i 2023.

Fra nord ser prosjektet slik ut:

Dagtrasé 0,6 km.

Mossetunnelen 2,7 kilometer, inkludert en kulvert fra Kransen på 0,4 kilometer.

Nye Moss stasjon og stasjonsområdet til Kleberget 0,8 kilometer.

Carlbergtunnelen på 2,3 km, inkludert kulvert.

Dagsone til Såstad, snaue 4,0 km.