Denne uken er sommerferien definitivt over. Skolene starter, og det blir nå forhåpentligvis mer normale skolehverdager igjen. Mange elever gleder seg, andre gru-gleder seg og er kanskje litt nervøse. Trivsel er viktig for mestring, og mestring er viktig for trivsel. Dette gjelder for alle elever, på alle klassetrinn. Grunnlaget legges de første skoleårene. Det er avgjørende for at elevene på sikt skal fullføre og bestå videregående skole.

Nå er det flere elever som fullfører og består videregående opplæring enn tidligere. Men 1 av 5 fullfører ikke videregående. Det vil si at i en vanlig klasse bestående av 25 elever er det 5 som ikke består. Og de som ikke fullfører videregående skole, står i fare for å havne utenfor arbeidslivet.

I Østfold er det 76,3% prosent som fullfører videregående opplæring på normert tid. Det er 3,3 prosentpoeng lavere enn på landsbasis. Og det er også lavere enn i de andre delene av Viken fylkeskommune. Det er viktig at vi sikrer elevene i Østfold gode muligheter til å klare seg videre i utdanning og arbeid. Derfor må vi sørge for at flere elever fullfører videregående opplæring.

Høyres mål er at 5000 flere elever i Norge skal gjennomføre og videregående hvert år innen 2025. Innen 2030 skal 9 av 10 gå ut med et vitnemål eller fagbrev i hånden.

I dag fullfører 2746 elever av 3600 elever i Østfold videregående opplæring. Høyres mål er at dette tallet skal øke til 3 240 elever i 2030.

For å nå disse målene trenger vi mer Høyrepolitikk - ikke mindre. Høyres skolepolitikk sikrer kvalitet i hele skoleløpet. Vi er opptatt av at den enkelte elev, av kunnskap og mestring. Vi vil styrke yrkesfagene i ungdomsskolen og på videregående. Og vi fortsetter kompetansehevingen blant lærere.

De neste fire årene vil vår skolepolitikk inneholde disse hovedpunktene:

· Styrke tidlig innsats.

· Tilpasse undervisningen og skolen bedre til hver enkelt elev.

· Gjennomføre en ungdomsskolereform.

· Gjennomføre fullføringsreformen

· Gi yrkesfagene et ytterligere løft.

· Fortsette det store lærerløftet.

Alt dette er avgjørende for at 3 240 elever i Østfold skal gjennomføre og bestå videregående opplæring i 2030. Å fullføre videregående skole gir ungdom og voksne frihet til å velge sin videre vei i livet. Hvis flere fullfører videregående opplæring, betyr det at flere kan stille på samme startstrek - med like muligheter til å skape seg gode liv.