I dag kribler det i mange fem- seksåringers mager. Det de har gledet seg til veldig lenge står for tur. Endelig skal de få starte på skolen!

Vi husker selv godt første skoledag. Vi glemmer ikke hvor stolte vi var, hvor høye forventinger vi hadde eller hvor mye vi gledet oss til å leke med de andre barna.

Som små barn ante vi lite om hvor heldige vi var som taklet å starte på skolen. I dag vet vi at det er mange barn som strever med å finne seg til rette i skolen. De sliter med å takle overgangen fra barnehagen til en skolehverdag som er strukturert med utgangspunkt i mål om faglig progresjon mer enn barnets utvikling og behov.

Tilbakemeldinger fra forskere, lærere og foreldre viser at den nye skolehverdagen består av for mye stillesitting og for lite variasjon. Senterpartiets oppfatning er at skolen ikke er tilpasset for de yngste elevene, og vi får støtte av flere skoleforskere og lærere som underviser førsteklassingene.

Vi har fått gjennomslag for et forslag i Stortinget som omhandler en evaluering av seksårsreformen. Det er en reform som innebar at alderen for skolestart ble senket fra syv til seks år, og trådte i kraft 1. august 1997.

Læreplanen som fulgte med reformen vektla at førsteklassingene skulle ha en skolehverdag med et klart førskolepreg. Barnehagepedagogikken skulle gjelde til og med fjerde klasse, og elevene skulle ikke lære seg å lese før andreklasse. Det varte ikke lenge.

Opplæringen ble raskt mer teoretisk og stillesittende. Slik er det fortsatt, og sånn kan det ikke fortsette. Vi mener at hver enkelt skole må tilpasse seg elevenes utvikling. I dag skjer ofte det motsatte, fordi lærerne må haste seg gjennom læreplanene.

Senterpartiet ønsker at skolen skal være et fint sted å være og lære. Derfor vil vi bedre overgangen mellom barnehagen og skolen. Vi vil ta tilbake førskolepreget der undervisningen legger vekt på relasjonsbygging og rom for lek. Det vil gjøre skolehverdagen enklere for de som ikke passer inn i dagens A4-skole, og det vil gi elevene en bedre start tiden som skoleelev.

Lykke til med skolestart! Vi heier på alle elever!