Gå til sidens hovedinnhold

Nå kan videregåendesøkerne se hvilken skoleplass de får til høsten

Artikkelen er over 4 år gammel

Mandag mottok nærmere 22 000 søkere på videregående skole i Akershus fylkeskommune tilbud om skoleplass for skoleåret 2017-2018.

21 737 søkere er gitt tilbudd som skoleplass, og så mye som 93,7 prosent av de som er tatt inn kan nå smile av å ha fått plass på sitt første ønske, skriver Solveig Rødland i en pressemelding fra Akershus fylkeskommune. 

De søkerne som har oppgitt mobilnummeret sitt på søknaden, vil få en tekstmelding om at inntaket er klart. De må da logge seg inn med MinID på www.vigo.no for å sjekke resultatet og legge inn svar. De søkerne som ikke har oppgitt mobilnummeret, vil få et svarkort i posten. Også disse søkerne kan svare på www.vigo.no dersom de ønsker det, eller de kan sende svarkortet per post til inntakskontoret.

Minner om svarfristen 19. juli

Det er viktig at alle søkerne svarer innen fristen 19. juli, opplyser Akershus fylkeskommune. For å kunne være med videre i prosessen, må også de søkerne som kun mottar tilbud om plass på venteliste, svare innen fristen. De som ikke svarer innen fristen, mister skoleplassen og eventuell ventelisteplass, opplyser Røland.

Det er viktig at også de som takker nei til skoleplass, svarer innen fristen, slik at plassen kan frigjøres for andre. Resultatet av andre inntaksrunde vil foreligge 25. juli og svarfristen for andre inntaket er 1. august.

Dersom det er lagt inn forhåndssvar, er det ikke nødvendig å legge inn svar på Vigo nå.

Noen må vente

Ved førsteinntaket er det 21 737 søkere som får tilbud om skoleplass på de videregående skolene i Akershus fylkeskommune. Av disse får 93,7 prosent tilbud på det utdanningsprogrammet de har som sitt første ønske. Det er 0.8 prosent flere enn i fjor.

Selv om mange nå får tilbud om skoleplass, er det også i år en del som må vente til senere inntaksrunder før de får tilbud. I år er det 1 636 søkere eller søkere uten tilbud totalt i hele fylket. Av disse har 1 233 søkere rett til videregående opplæring i Akershus.  

Dette skjer etter 1. inntak

Søkerne rangeres etter poengsum, og det kjøres to maskinelle inntaksrunder. 2. inntak kjøres 25. juli. Det er alltid søkere som svarer NEI til tilbudt plass etter 1. inntak, og det frigjør plasser til søkere på venteliste i 2. inntak. Opplæringsloven gir rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram på Vg1-nivå for søkere med rett til videregående opplæring. Søkere med ungdomsrett til Vg2 og Vg3 har rett til inntak på et programområde som bygger på det søker har tatt på Vg1 eller Vg2.

Ved inntak til utdanningsprogrammene studiespesialisering, idrettsfag og musikk, dans og drama har søkere til videregående trinn (Vg2 og Vg3) forrang ved inntak til plassene på den skolen der de var elev siste skoleår. Ikke alle får plass etter 1. inntak, men fylkeskommunen regner med å ha plassert alle etter 2. inntak.

Etter 2. inntak er det et oppfyllingsinntak hvor kun søkere som ikke har fått noe tilbud om skoleplass er med. 5 prosent av plassene på Vg1 på alle skoler er reservert og disponeres i oppfyllingsinntaket. Dette gjelder alle ordinære utdanningsprogram på Vg1-nivå, bortsett fra naturbruk og musikk/dans/drama. Hensikten med denne ordningen er at flest mulig skal få oppfylt retten til ett av tre utdanningsprogram, uten at reiseveien blir urimelig lang. Det er viktig å merke seg at disse plassene er forbeholdt de søkere som etter andre inntaksrunde fremdeles ikke har fått noe tilbud, melder Akershus fylkeskommune.

Kommentarer til denne saken