Statens vegvesens foreløpige ulykkestall viser at 16 mistet livet i trafikken i juni. Det er ni flere enn i samme måned i fjor. Tidligere beregninger viser at det omkommer 50 prosent flere om sommeren enn i resten av året. Derfor er det god grunn til bekymring, sier Trygg Trafikk i en pressemelding.

– Sommeren er historisk sett tiden med flest alvorlige ulykker sammenlignet med resten av året. Vi er flere på veiene og vi kjører på steder vi aldri har vært før. Derfor må vi være ekstra skjerpet i sommertrafikken. Ingen av oss bør tro vi kan multitaske mens vi kjører, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Langt flere menn har omkommet

50 menn og 13 kvinner har mistet livet i trafikken så langt i år. Møteulykker og utforkjøringer dominerer med nesten 70 prosent av alle dødsulykkene. Antallet drepte menn har mer enn doblet seg sammenlignet med fjoråret.

– Vi kan ikke peke på en enkel forklaring på hvorfor vi har hatt så mange dødsulykker i vår, men kan konstatere at vi ser en dobling på antallet omkomne i år sammenlignet med i fjor. Nå må hver enkelt trafikant ta sine forholdsregler, sier Cecilie Bryner, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk i pressemeldingen.

Årets dødsulykker analyseres fortsatt, men en rapport som har analysert ulykkene for årene 2017–2020 viser at norske sjåfører i stor grad holder fartsgrensene og kjører lovlydig. Utfordringen er ofte at sjåførene er uoppmerksomme eller trette.

– Vi ser ingen økning i gjennomsnittsfarten, sier veidirektøren. De fleste holder fartsgrensen. Men vi er uoppmerksomme – og det kombinert med fart gjør at ulykkene ofte blir mer alvorlige. Dersom vi er mer oppmerksomme, er sjansen større for at vi klarer å reagere og stoppe i tide dersom noe skulle skje. Vi har ingen å miste, bemerker veidirektør Dahl Hovland.

Bryner peker på de samme faktorene.

– Det er godt dokumentert at høy fart, rus og uoppmerksomhet er de vanligste medvirkende årsakene til dødsulykker i trafikken, istemmer kommunikasjonsdirektøren i Trygg Trafikk.

Fokus på mobilbruk

Trygg Trafikk peker spesielt på en kilde til uoppmerksomhet – mobilen. I en ny undersøkelse utført av YouGov for Volvo og Trygg Trafikk innrømmer mer enn hver fjerde bilfører (28 %) at de har opplevd å bli distrahert av mobiltelefonen under kjøring. Like mange sier de har brukt mobiltelefonen mens de har kjørt bil.

– Mobiltelefonen er en av de største distraksjonskildene i bil. Derfor setter vi ekstra fokus på uoppmerksomhet i trafikken i sommer, for å hjelpe sjåførene med å legge vekk mobilen, sier kommunikasjonssjef Cecilie Bryner i Trygg Trafikk.

Denne sommeren har Trygg Trafikk og Volvo derfor en opplysningskampanje om at mange smarttelefoner har en «bilmodus»-funksjon, som man kan aktivere før kjøring.

«Bilmodus»-funksjonen har ulike navn avhengig av telefonens operativsystem. På Apple-telefoner heter den «Bilkjøring», mens den heter «Kjøremodus» på Android-telefoner.

– Funksjonen minner om flymodus, som de fleste kjenner godt. Når den er aktivert, vil telefonen bli mindre distraherende, og det blir lettere å holde fokus på veien, forklarer Erik Trosby, kommunikasjonssjef i Volvo Cars Norge.

På Apple-telefoner kan man blant annet hindre varslinger fra SMS og sosiale medier når man kjører bil. I motsetning til flymodus, trenger man heller ikke å aktivere funksjonen hver gang man kjører. Har man aktivert den én gang, kan telefonen automatisk slå på funksjonen hver gang man kjører bil.

Maner til forsiktighet

Med den dårlige trenden som bakteppe, maner både Bryner og Hovland til forsiktighet på veiene i sommer. Veidirektør Dahl Hovland peker i likhet med Trygg Trafikk på at når man kjører bil bør man gjøre akkurat det, og ikke andre ting samtidig.

Vi må være ekstra skjerpet i sommertrafikken. Det er flere på veiene og vi kjører på steder vi aldri har vært før. Ingen av oss bør tro vi kan multitaske mens vi kjører, sier Dahl Hovland.

Trygg Trafikk peker på hvor alvorlig trafikkulykker kan være for de som er involvert, og kommer med noen oppfordringer utover å legge vekk mobiltelefonen.

– Trafikkulykker er et alvorlig samfunnsproblem som får enorme konsekvenser for alle som forulykker og deres nærmeste. Vi kan ikke akseptere dødsfall i trafikken, og da er vi som samfunn helt avhengig av at hver og en av oss tar dette på alvor. Vi kan ikke få sagt det mange nok ganger; kjør forsiktig, senk farten og vær oppmerksom, avslutter Bryner.