Under forrige møte i utvalget for kultur, aktivitet og inkludering i Moss Kommune orienterte administrasjonen politikerne om planene for nytt bibliotek i Moss.

Moss Avis har også omtalt saken og per nå skikkes det på tre potensielle løsninger for nytt bibliotek.

Moss FrP har vært motstandere av å bygge et nytt bibliotek siden første gang saken dukket opp. Moss FrP forstår også at Møllebyen trenger oppgraderinger, men Kommunen kan ikke påta seg en kostnad av å bygge et helt nytt bibliotek per i dag.

Moss Kommune har allerede to biblioteker, ett på Ekholt og i sentrum. Biblioteket på Ekholt er helt nytt, og leiekontrakten til biblioteket på Møllebyen bør fornyes og vi bør utføre nødvendige oppgraderinger av lokalet.

Som lokalpolitiker er vår oppgave hele tiden å prioritere. Moss Kommune er i en situasjon der vi må velge bort ting som er fint å ha, slik at vi får vridd ressursene over på ting vi må ha. Et helt nytt bibliotek er ikke noe Moss Kommune absolutt må.

Derfor ønsker Moss FrP å bruke penger på å styrke eldreomsorgen, skolene, barnehager eller til reduksjon av eiendomsskatten.