Tidligere i august ble det varslet at Mosseporten kom til å være stengt hver natt i uke 34 og 35.

– Belysningen er nå moden for utskifting. Vi har fått henvendelser fra publikum som har beskrevet tunnelen som mørk og at rundkjøringen nærmest E6 kommer veldig brått på, sa prosjektleder for elektro i Statens vegvesen, Tom Ferdinand Luther i Moss Avis 17. august.

Gladmelding

Tirsdag 30. august kunne derimot Luther komme med en aldri så liten gladmelding.

– Vi er blitt ferdig før tiden! Det betyr at det ikke blir nattestengt resten av uken likevel, sier Luther til Moss Avis.

Han forteller at arbeidet med å bytte ut lysene i den mørke tunnelen har gått raskere enn antatt.

– Det har ikke vært så mange kabler som måtte byttes som vi først planla, sier Luther.

Skal vare i 20 år

– Hvor lenge vil det nye tunnellyset vare nå?

– Det er beregnet 100.000 timers levetid på det nye ledlyset. Og det er jo ikke sånn at det står på hele tiden. Tunnellyset hermer etter utelyset, så jeg vil anslå at det har en varighet på om lag 20 år, sier prosjektlederen.

Tunnelen på riksvei 19 er derfor ferdig opplyst med moderne led-belysning, og Statens vegvesen er dette lønnsomt siden den nye belysningen krever mindre strøm og er langt mer driftssikker.

– Ny led-belysning gjør at trafikantene vil oppleve at tunnelen blir mye lysere og mer behagelig å kjøre i. Dette vil ikke minst være med på å øke trafikksikkerheten og gi en tryggere tunnel, minner Statens vegvesen om.