Moss kommune har forklart at prosessen rundt plassering av de fire smilende hodene i vannet er kommet svært langt, både politisk og gjennom teknisk forberedelse ved støp og fundamentering. Dette beklager vi, ettersom vi allerede i november 2019 gjorde oppmerksom på en mulig uenighet når det gjaldt plasseringen av hodene i forhold til «The Norwegian Lady» som vi har interesse av gjennom våre kunstneriske rettigheter.

Våre innspill ble den gang ikke besvart og har manglet i vurderingen. En fastlåst situasjon har oppstått.

Vi ser at det nå, etter våre nye henvendelser, er oppstått begrensede muligheter for å få en fullgod løsning på den monumentale utformingen av området Sjøbadet og sjøen.

Ved Sjøbadet står det i dag to monumenter over hendelser der mange mennesker mistet livet. Det ene er «The Norwegian Lady» til minne om skipsforliset ved Virginia Beach 1891. Der omkom sjøfolk, en ung mor og hennes lille barn. Det andre monumentet er reist som uttrykk for vår takknemlighet til krigsseilerne som ga sitt liv for vår fred og frihet i krigsårene fra 1940 til -45. De var sjøfolk på norske handelsskip som krigen krevde den største innsats fra.

Vi oppfatter at området rundt «The Norwegian Lady» og krigsminnesmerket allerede fremstår som rotete med søppelcontainere, fargete stoler ut av proporsjon, flaggstang/juletre, rasteplass og bronse-lekefigur i strandkanten.

The Norwegian Lady er uttrykk for en 130-årig historie med tilknytningen mellom Moss og Virginia Beach som grunnlag, men langt mer enn det. Hun speider utover, mot sin søster som er plassert i Amerika. Hun fremsier, vel vitende om alle farer, et håp og et ønske om at alle sjømenn skal komme trygt hjem:

“I am the Norwegian Lady. I stand here, as my sister before me, to wish all men of the sea safe return home.”

Det er viktig at skulpturene og skulpturenes hensikt ikke blir forstyrret.

Skulpturene på stranden er kunstneriske uttrykk for felles sorg og takknemlighet for norske sjøfolks oppofrelser i krig og fred. De minner om tragediene og uttrykker det evige ønsket om alle sjøfolks trygge hjemfart - «Det var hjem vi sjøfolk skulle».

Moss er ikke det eneste sted i Norge der slike minnesmerker er reist. Men det er det eneste stedet det i fullt alvor arbeides for å blande humor og smilende klovnerier inn i monumentenes nærhet.

Det vil uvegerlig oppstå en sammenheng mellom krigsminnesmerket, The Norwegian Lady og hodene i vannet.

Det må ikke legges til rette for en slik sammenheng mellom skipsforlis, torpederinger og smilende fjes. Vi ble ikke invitert til å vurdere dette, og ideen ville blitt avvist fra vår side.

Vi har vært i kontakt med Espen Dietrichson, kunstner bak krigsseilermonumentet, og det er også hans oppfatning at plasseringen av de smilende hodene er uheldig for både Norwegian Lady og Krigsseilermonumentet.

Skulpturene trenger avstand til hverandre og bedre rom for å komme til sin rett hver for seg. En eventuell plassering av hodene bør flyttes merkbart mot vest og vende ansiktene vestover.

Det er også sagt at de fire hodene representerer ungdommen og deres ønsker. Dette er vi i tvil om.

Vi er takknemlige for at det er folk i Moss som forstår hvor galt dette er og som gir oss håp om at det fremdeles er mulig å løse opp denne uheldige sammenblandingen av vidt forskjellige emner. Alle kunstverkene vil tape på det.

Representanter for rettighetene etter billedhugger Ørnulf Bast,

Hallstein Bast

Dyveke Bast