Slår alarm, og krever svar fra helseministeren om fastlegekrisen i Moss

– Fastlegeordningen er viktig for vår felles helsetjeneste. Det er fastlegen som er vårt faste holdepunkt i primærhelsetjenesten. Når grunnfjellet i helsetjenesten slår sprekker er det på tide å slå alarm, sier ordfører Hanne Tollerud.