Slik blir 17. mai i mossedistriktet

Her er årets program for nasjonaldagsfeiringen i mossedistriktet. Bildet er fra fjorårets barnetog i Moss. Jens Andreasson med datteren Felicia (3) på skulderen. Mamma Hilde-Gunn Ødegård tar bilde.

Her er årets program for nasjonaldagsfeiringen i mossedistriktet. Bildet er fra fjorårets barnetog i Moss. Jens Andreasson med datteren Felicia (3) på skulderen. Mamma Hilde-Gunn Ødegård tar bilde. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Her får du en oversikt over Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby og Hobøls program for den store dagen.

DEL

17.mai 2019 - program for Moss

Kl. 0700 Dagen starter med salutt fra byens høyder v/Moss Frivillige Saluttcompagnie

Diamante Dansestudio - Går fra Jeløy kurbad og i nærområdet på Framnes.

Jeløy Musikkorps - Går fra Bellevue og i nærområdet.

Flaggheis ved Jeløy Kirke

Kambo Kor & Kamping - Går fra Bellevue og nærområdet.

Flaggheising ved Rosnes bo- og servicesenter.

Krapfoss Hornorkester - Går fra Krapfossbrua mot sentrum.

Flaggheising ved Refsnes Gods.

Krapfoss Skolekorps - Går fra Spar Vålerveien og i nærområdet.

Moss Skolemusikkorps - Går fra Melløs skole til Melløs bo- og servicesenter.

Flaggheising ved Melløs bo- og servicesenter.

Mossekråkene Skolekorps - Går fra Nøkkeland skole og marsjerer i nærområdet.

Flaggheising ved Nøkkeland skole.

Mossekråkene Veterankorps - Går fra Verket skole og i nærområdet.

Flaggheising på Verksløkka.

Vansjømusikken - Går i nærområdet på Skarmyra

Moss og Omegn Janitsjar - Går fra Hoppern til Kanalbrua hvor Mossesangen spilles.

Kl. 07.30 Kanalen

17. mai komitéen hilser roerne fra Moss Roklubb, for deretter å marsjere med speiderne og Moss og Omegn Janitsjar til flaggheising ved Rådhuset.

kl. 07.55 Rådhuset

Ordfører Hanne Tollerud hyller dagen.

kl. 08. 00 Rådhuset

Speidernes flaggheising, v/Halvard Langeland og Viktor Kalliainen. Tale for flagget v/Vincent Brooke og Edwin Runar. Flaggsangen synges.

kl. 08.15 Kirkeparken

Tale ved nestleder i Norske Veteraner fra Internasjonale Operasjoner v/Christian Olaussen. Bekransning av minnesteinen over de falne. Sang av Jeløykameratene. Æresvakter; Veteraner fra Internasjonale Operasjoner bosatt i Moss. Prosesjonen fortsetter til Moss kirkegård og publikum inviteres til å delta.

kl. 08.40 Moss kirkegård

Tale ved russepresident Ida Guldvog. Bekransning av Eidsvollsmann Gregers Winther Wulfsbergs bauta. Tale ved oberstløytnant Christian Øverli. Bekransning av flysersjant Sidney Maynards gravsted. Blomsternedleggelse ved familiegravene til Gregersen og Knutsen. Moss og Omegn Janitsjar spiller.

kl. 09. 00 Jeløy kirke

Festgudstjeneste. Prest Bjørn Tore Pettersen. Sang ved Moss Korforening. Ord for dagen ved Inger Wennersten

kl. 09. 45 Kirkeparken

Moss Gamle Guttemusikkorps underholder.

kl. 11. 00 Rådhusgata

Barnetoget samler seg for avmarsj og går følgende rute: Rådhusgt. - Dronningensgt. - Torggt.- Kongensgt. – Vogtsgt. til rundkjøringen – innfartsveien til Nesparken.

kl. 12.00 Nesparken – Festmøte for barnetog og fremmøtte. 17. mai-komitéen ønsker velkommen. Tale ved Helle Kvam Songe Møller, 12 år fra Nøkkeland skole og Yasmine Geverk 12 år fra Åvangen skole. Underholdning av Kaptein Rødskjegg og besetningen hans. Utdeling av «17. mai-blomsten». Sang av elever ved MDD koret Kirkeparken Vgs. under ledelse av Vigdis Oftung. Arrangementet avsluttes med «Ja, vi elsker», tre vers, ledsaget av korpsene. Dirigent Frode Engan.

kl. 12.30 Melløsparken sykehjem. Leikarringen danser

kl. 12. 45 Peer Gynt sykehjem. Islandsmoen Mannskor

kl. 13.30 Skoggata bo- og servicesenter. Glade Takter

kl. 13.30 Solitun Hjem for eldre. Moss Damekor

kl. 13.30 Orkerød sykehjem. Leikarringen danser

kl. 14. 00 Melløs bo- og servicesenter. Mannskoret MAS

kl. 15. 00 Rosnes bo- og behandlingssenter. Metodistkirkens sangkor

kl. 15. 00 Moss Kirke. Festgudstjeneste ved sogneprest Anders Leknes

kl. 15. 15 Elveplassen ved Verket. Krapfoss Hornorkester underholder.

kl. 16. 00 Kirkeparken – paviljongen. Moss og Omegn Janitsjar underholder. Solist Åshild Skiri Refsdal. Dirigent Kjell Martinsen

kl. 16. 20 Storebro - Mossefossen. Tale ved Åsmund Svendsen. Bekransning av Kong Christian Fredriks statue.. «Mossesangen» synges, tre vers, ledsaget av Mossekråkene Veterankorps.

kl. 16. 40 Folketoget og korpsene marsjerer fra Storebro til Kirketorget

kl. 17. 00 Festmøte i Kirkeparken. Innmarsj av korpsene. Konferansier Ole Jacob Lindberg. Tale for Kongen ved Erlend Wiborg. «Kongesangen» synges. Tale for byen ved Camilla Bache-Mathiesen. «Mossesangen» synges tre vers. Tale for dagen ved Brede Bø. «Ja vi elsker» synges, tre vers. Sangene ledsages av Moss og Omegn Janitsjar.

kl. 18.00 Russetoget

Går fra Verket/Kongensgt. – Torggt. – Th.Petersonsgt. – Storgt. til jernbanestasjonen

Andre arrangementer

En rekke skoler og institusjoner har egne arrangementer. Ta kontakt med den enkelte skole/ institusjon for nærmere opplysninger.

Fra kl. 10.00 På lekeplassen utenfor Moss kirke: Moss Amcarklubb viser fram noen av medlemmene sine flotte biler.

kl. 16.30 Vi ønsker å få vist fram mangfoldet av lag og foreninger i Moss og har derfor gått ut med tilbud til byens forskjellige klubber og lag, og invitert dem til å vise seg fram for byens befolkning på vår nasjonaldag!

Folketoget har oppmøte fra Storebro kl 16.15. Alle klubber, lag og foreninger som har lyst til å vise seg fram og vise sin aktivitet er hjertelig velkommen.

Vi deler inn med lag og korps og marsjerer fra Storebro og ned til festtalene i Paviljongen i Kirkeparken.

Folketoget vil ha følgende trasé:

Kongensgate - Torgata - Dronningensgate - Oppløsing ved Kirkeparken

Se hele programmet på Moss kommunes hjemmeside

17. mai 2019 - Program for Råde kommune:

FELLESPROGRAM

Klokken 07.00 Saltnesmusikken spiller i Saltnesområdet

Klokken 07.45 Råde musikkorps spiller på Tomb videregående skole og landsbruksstudier

Klokken 08.00 Flaggene heises ved Rådhuset, Spetalen og Karlshus. Saltnesmusikken spiller ved flaggheising på Spetalen. Råde skolemusikkorps spiller ved Helsehuset Råde (tidligere Råde bo- og servicesenter)

Klokken 09.30 Seremoni ved bautaen v/Råde forsvarsforening. Tale v/ Glenn Melby

Klokken 09.45 Togoppstilling ved Råde kirke

Klokken 10.00 Leder av 17. mai-komitéen, Terje Beck, ønsker velkommen

Klokken 10.05 Friluftsgudstjeneste ved kapellan Per Willy Wilhelmsen

Klokken 10.15 Togavgang

Klokken 11.15 Ankomst Idrettsparken

Barnestogets rute:

Start ved Råde kirke - Sarpsborgveien - Fredrikstadveien - Skoleveien - Everksveien - Skråtorpveien - Mosseveien - Idrettsveien - Idrettsparken.

IDRETTSPARKEN

Konferansierer: Elever fra 5 trinn

Klokken 11.30 Kiosksalg starter

Klokken 12.00 Fotballkamp mellom 5. klasse og politikere

Klokken 12.20 Bygdesangen synges

Klokken 12.30 Tale for dagen ved representant fra elevrådet ved Karlshus skole v/Helene Rafshol

Klokken 12.40 Råde skolemusikkorps og drilltropp spiller og opptrer

Klokken 13.10 Ungdommens tale elevrådsleder Råde ungdomsskole v/Maria Karlsen

Klokken 13.25 Innslag fra Råde kulturskole og andre talenter fra Råde

Klokken 13.55 Leikarringen danser

Klokken 14.10 5.klasse opptrer

Klokken 14.25 Vi oppsummerer dagen og synger «Ja, vi elsker»

Lekeaktiviteter og lotteri med premiering. Loddsalg med større premier. Alt kiosksalg er forbeholdt Råde idrettslag.

Lotteri og loddsalg ved 5.klasseforeldre Karlshus skole.

Stoler finnes i hallen. Husk campingstol til bruk utendørs!

SALTNES – SPETALEN SKOLE

Klokken 12.30 Boder åpnes og kiosksalg starter

Klokken 13.15 Velkommen v/FAU-leder Lene Helminsen

Klokken 13.20 Tale for dagen ved elevrådsleder Emilie Paus

Klokken 13.30 Musikalske og kreative innslag fra elever ved Spetalen Skole

Klokken 13.45 Sang av Tomb Kammerskor

Klokken 14.00 Sang av Ekko

Klokken 14.45 Saltnes barnetog - de som ønsker, blir med. Ta gjerne med dukkevogn, sparkesykkel o.l. Saltnesmusikken spiller i toget.

Klokken 15.30 Slutt

Andre aktiviteter:

Leker med premier for barna v/5.klasse

Salg av lodd

Alt kiosksalg på Spetalen skoles område er forbeholdt Saltnes sportsklubb.

Se hele programmet på Råde kommunes hjemmeside

17. mai-programmet for Våler og Svinndal

Kl. 08.00 Flaggheising v/1. Våler speidergruppe

Våk skole

Kirkebygden barne- og ungdomsskole

Våler helse- og sosialsenteret

Bergtunet

Våler Herredshus og Våler kirke

Kl. 08.15 Bekransing av bautasteinen ved Våler kirke v/Våler forsvarsforening

kl. 10.45 Gudstjeneste i Våler Kirke

kl. 11.45 Oppstilling av 17. Mai-toget ved Kirkebygden skole

Folketoget

Kl. 12.00 Avmarsj fra Kirkebygden skole til Helse- og sosialsentere

ca kl. 12.20 Program ved Helse- og sosialsenteret. Velkommen v/kommunalsjef oppvekst og kultur Jo Wangen. Vi synger tre vers av ”Ja, vi elsker”. Kongens tale v/elevrådet Kirkebygden skole. Vi synger ”Kongesangen”. Tale for dagen v/Kjell Arvid Austegard. Vi synger Vålersangen

Etter programmet er ferdig ved Helse- og sosialsenteret går 17. mai-toget tilbake til Kirkebygden skole. Kirkebygden og Våk deler seg, og det blir arrangert leker for barna og kiosksalg ved hver skole.

Ca kl. 13.00 -15.00 Leker for barna og kiosksalg:

VÅK SKOLE og KIRKEBYGDEN SKOLE

Tradisjonelle leker for barna og kiosksalg

Husk å ta med stoler og bord

17. mai feiring i Svinndal

kl. 07:30 Skolekorpset spiller på Fosseberget.

kl. 08.00 Flaggheising. Skolekorpset spiller.

kl. 08:15 Skolekorpset spiller på Hjulstadåsen, Fjellveien, Origo, Lyngveien, Gunnerødveien, Svinndalveien og ved Svinndal skole.

kl. 09:15 Oppstilling i skolegården for avmarsj til kirkegården. Bekransning ved Våler forsvarsforening.

kl. 09:30 Gudstjeneste i Svinndal kirke

kl. 10:15 Oppstilling i skolegården - 17. mai toget

kl. 10:30 Avmarsj fra Svinndal skole

kl. 11:00 Matpause med leker for barna

kl. 12:30 Bunadsparade v\Bygdekvinnelaget (Alle bunadskledde oppfordres til å delta). Tale for dagen v\Ingrid Tofteberg. ”Ja, vi elsker”. Tale for kongen v/Rebecca Blom, Tonje Norved og Sarah Kullerud. Konsert ved Svinndal skolekorps. ”Kongesangen”, ”Svinndalsangen”. Utdeling av gave til 7.trinn

Se hele 17. mai-programmet for Våler og Svinndal på kommunens hjemmeside

17.mai-programmet i Rygge

Kl. 07.00 RyggeMusikken spiller fra Rørskogen til Halmstad skole. Rygge Musikkorps spiller i Kirkegrenda

Kl. 08.00 Flaggheising på Larkollen skole. Larkollen Musikkorps spiller og går til Emmaus

Kl. 08.00 Flaggheising på Bygdetunet av Varna St.Georgs gilde. RyggeMusikken spiller

Kl. 08.00 Flaggheising på Ekholt helse- og omsorgssenter av Ryggespeiderne. Rygge Musikkorps spiller og Rygge Mannskor synger.

Kl. 08.30 Rygge Mannskor synger på Eskelund

Kl. 08.30 RyggeMusikken spiller på Øreåsen

Kl. 08.45 Rygge Musikkorps spiller på Dilling og Såstad

Kl. 09.15 Lilleputtog fra Ekholt skole til Ekholt helse- og omsorgssenter. RyggeMusikken spiller. Tale for dagen v/ Linde Marie Haug, Aurora Strand Botnermyr, Ingrid Maria Romstad,

Kl. 09.30 Rygge Museum og Historielag er åpen for utstilling og kafé

Kl. 10.00 Bekransning av Valentin Sibberns grav. Tale v/ Harald Fløgstad. Sang v/Rygge Mannskor. Rygge Bygdekvinnelag danner flaggborg

Kl. 10.15 Larkollen Musikkorps spiller v/Eskelund omsorgsboliger

Kl. 10.30 Festgudstjeneste i Rygge kirke v/sogneprest Ingvild Osberg. Rygge Mannskor synger

Kl. 10.30 Lilleputtog fra Tyrolerhuset til Halmstad skole, Rygge Musikkorps spiller

Kl. 10.45 Oppstilling av barnetoget ved Halmstad skole

Kl. 11.00 Barnetogets avmarsj til Bygdetunet

Salg på Bygdetunet ved HK Rygge

Kl. 12.00 Samling på Bygdetunet

Åpning v/ Rune Olsen, 17. mai - komiteens leder

Korpsene spiller: Norge i rødt, hvitt og blått og Gammel Jegermarsj. Trond Gundersen dirigerer.

Barnas tale v/ Linde Marie Haug, Aurora Strand Botnermyr, Ingrid Maria Romstad,

” Bygdesangen” v/ Rygge Mannskor og korpsene

Hovedtale v/ Helene Molvig

” Ja, vi elsker” v/ Rygge Mannskor og korpsene

Lokale åpne arrangementer:

Kl. 13.30 Arrangement Halmstad skole

Kl. 14.00 Tog fra Thorvaldsen til Larkollen skole, Larkollen Musikkorps spiller.

Kl. 14.00 Arrangement på Ekholt skole, Øreåshallen, Vang skole og Larkollen skole

Se hele 17. mai-programmet på kommunens hjemmeside

17. MAI-PROGRAM I VESTBY

VESTBY SENTRUM - PRESTEGÅRDEN

kl. 07.00 Salutt v/ Vestby Forsvarsforening

kl. 08.00 Minnemarkering i Grøstadparken med kransenedleggelse ved de falnes minnesmerker. Æresvakt v/ Vestby og ÅS HV-område. Flaggheising ved Vestby Speidergrupper. Tale v/ veteran Tor-Inge Kristoffersen. Vestby Skolemusikkorps spiller

kl. 08.15 17. mai’s offisielle kiosk åpner ved Vestby Storsenter

kl. 08.30 17. mai-gudstjeneste i Vestby Kirke

kl. 09.00 Oppstilling barnetog og bunadsparaden ved Vestby Storsenter – Senterveien

kl. 09.10 Oppstilling av barnehagetoget ved Kiwi - Vestbyveien

kl. 09.15 Barnetoget starter

Vestby Skolemusikkorps, Ås og Vestby Musikkorps og Hvitsten Trommekorps spiller i toget. Vestby Speidergruppe stiller med flaggborg

kl. 09.30 Barnehagetoget starter når barnetoget passerer Kiwi

kl.09.40 Blomsteroverrekkelse på treffsenteret ved elev fra 7. klasse ved Vestby Skole. Blomsteroverrekkelse på Sykehjemmet ved elev fra 7. klasse Bjørlien Skole. Korpsene spiller ved Sykehjemmet og treffsenteret

kl. 09.50 Barnetoget går fra Sykehjemmet. Russen kommer inn i toget ved Randemveien

kl.10.20 Barnetoget ankommer Prestegården

kl.10.35 Velkommen til Prestegården ved lederne for 17. Maikomitéen

kl.10.40 Kåring av skoleklassen med beste heiaropet og som går pent i 3 rekker

kl.10.45 Vestby Skolemusikkorps spiller "Ja vi elsker"

kl. 10.50-13.00 Leker for barna

kl. 11.45 Tale for dagen v/ Rektor Per Hedum, Vestby Videregående,

kl.12.00 Russehilsen v/ russepresident Adam Jonas

kl. 13.45 Konkurranse mellom 7. klasse og foreldre

kl. 14.00 Arrangementet avsluttes

BUNADSPARADE

Hjelp oss med å få vist frem kommunens flotte mangfoldet av bunader i 17. mai toget. Bunadsparaden plasseres etter barnetoget. Møt opp på Vestby storsenter kl 09.00

HVITSTEN

kl. 08.00 Salutt og flaggheising på Torget. Hvitsten trommekorps spiller

kl. 08.10 Servering av boller, saft og kaffe i Sjøboden. Frokost til Hvitsten Trommekorps

kl. 12.15 17.mai-gudstjeneste i Hvitsten kirke

kl.13.30 Borgertoget går fra Hvitsten kirke. Hvitsten trommekorps spiller i toget. Nedlegging av krans på minnesmerket over Leif Aasen. Nedlegging av krans ved bautaen på Torget

kl.14.30 Tale for dagen

kl. 14.45 Leker og konkurranser for barn og voksne.Loddsalg. Kaker og kaffe

kl. 15.45 Trekning av lotteriet

GARDER

kl. 08.00 Salutt og flaggheising ved Vestby Forsvarsforening

kl.10.30 17.mai-gudstjeneste i Garder kirke

kl. 11.00 Kiosken åpner

kl. 11.45 Hvitsten Trommekorps spiller

kl. 12.00 Barnetoget går fra Garder skole

kl. 12.30 Loddsalg og kaffe

kl. 13.00 Tale for dagen ved Kim Thyrum

kl. 13.20 Leker for barna

kl. 14.15 Loddtrekning og prisutdeling

kl. 15.00 Avslutning

HØLEN

kl. 08.00 Flaggheising. Salutt v/Arne Båserud

kl.09.00 17. mai-gudstjeneste i Såner kirke. Hølenkoret deltar

kl.10.20 Oppmøte på Hølen Skole. Såner skolekorps spiller

kl.10.30 Oppstilling til barnetog. Såner skolekorps og Frem Fra Glemselen spiller i toget

Rute for toget er:

Hølen skole – Molvikveien – Noras hage – Steinbruddveien – Dronningveien – Hølen torg – Kongeveien – Lille Strandgate – Store Strandgate – Hølen skole

Musikalsk avslutning på skoleplassen: Nasjonalsangen spilles av Såner Skolekorps. Musikalsk innslag av elevene ved skolen

kl.11.15 Salgsbodene åpner. Utdeling av brus og is til barna. Leker for barna. Loddsalg

kl. 12.00 Tale for dagen v/ordfører Tom Anders Ludvigsen

kl. 12.45 Barnas tale for dagen

kl. 13.15 Frem Fra Glemselen spiller

kl. 14.00 Loddtrekning

kl. 14.15 Avslutning

Se hele 17.mai-programmet på kommunens hjemmeside

17. mai i Hobøl

kl. 08.00 Flaggheising på Tomter skole

kl. 08.05 Speidertog og Hobøl skolekorps går fra Tomter skole. Avsluttes med åpen frokost

kl. 09.25 HBBS - fellessamling i kantina for beboerne på HBBS og omsorgsboligene. velkomsttale ved ordfører Olav Breivik. 17.-mai.tale v/7.trinn. Minnetale for de falne v/Asbjørn Hjorthaug. Tomter sangkor

kl. 09.30 Skjelfoss Korps og drill

kl. 10.00 Gudstjeneste på Knapstad barne- og ungdomsskole

kl. 11.00 Oppmøte/togoppstilling i Svaleveien

kl. 11.15 Avmarsj

kl. 11.30 4. klasse synger utenfor HBBS

kl. 12.00 Drill-oppvisning foran scenen på skoleplassen

kl. 12.15 Velkomst ved ordfører Olav P. Breivik. 17.mai-tale v/7. klasse. 4.klasse synger "Norge i rødt, hvitt og blått". Premiering av sang- og hurraropkonkurranse og tegnekonkurranse. Ja, vi elsker (korpset spiller). Avslutning fra scenen

12.45 Leker for barna

kl. 13.15 Hundeshow v/Team Bissevov på parkeringsplass ungdomsskolen

kl. 14.00 Trialoppvisning

Se hele 17.mai-programmet på kommunens hjemmeside


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken